CO2-neutral hovedstad

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, og kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2- reduktioner.

KBH 2025 Klimaplanen viser vejen

KBH 2025 Klimaplanen er en helhedsplan og en samling af konkrete mål indenfor fire spor: energiforbrug, energiproduktion, transport og Københavns Kommune som klimavirksomhed. Planen implementeres i tre faser og et roadmap beskriver initiativer for hver fase. Det nuværende roadmap løber fra 2017-2020.

Hent KBH 2025 Klimaplanen 

Hent Copenhagen Climate Projects - Annual Report 2016

Hent Roadmap 2017-2020 

Vækst og livskvalitet

KBH 2025 Klimaplanen og roadmappet 2017-2020 beskriver også, hvordan ambitionerne om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for en øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer. Planens ambitiøse målsætning om CO2-neutralitet i 2025 kan kun nås i et tæt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og københavnere.

Klimasekretariatet skal sikre fremdrift mod 2025. Se medarbejdere i Klimasekretariatet

Bygger på gode resultater

I København har klimaindsatsen været i fuld gang siden 2009, og der er allerede sket betydelige CO2-reduktioner. Det seneste CO2-regnskab viser, at udledningen i 2015 for København var 1,45 mio. ton CO2. Det er en reduktion på 38% i forhold til 2005 og en reduktion på 11% i forhold til 2014. 

Her kan du følge CO2-udledningen fra København

Kontakt