Cecilia Lonning-Skovgaard, Borgmester

Venstre. Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSBORGMESTER

Jeg har som borgmester og formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og tværgående integration.

Det gælder jobsøgning og formidling, opkvalificerende beskæftigelsesindsats, drift af Jobcenter København, indkomstoverførsler (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, dagpenge m.v.), modtagelse af nye udlændinge og danskuddannelse til voksne udlændinge.

Udvalget har ansvaret for koordination af kommunens tværgående integrationsindsats, samt revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik. Jeg har desuden ansvaret for Københavns Erhvervsservice, som hjælper og guider virksomhederne til at få de nødvendige tilladelser, ansøgningsskemaer og bevillinger hos kommunen og øvrige myndigheder.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 

Oplysningerne opdateres månedligt inden udgangen af den efterfølgende måned. Oversigterne baserer sig på faktisk betalte fakturaer, hvorfor udgifter afholdt i én måned i nogle tilfælde først optræder i oversigterne i en af de efterfølgende måneder.

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere om Cecilia Lonning-Skovgaards politiske udspil og seneste udmeldinger på hendes hjemmeside

Kontakt

Vikarierende pressechef: Mikkel Thastum

Pressechef
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
+45 24525115