Byggeri og gravearbejde på kortlagt grund

Du skal have en § 8-tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på de fleste kortlagte grunde.

Hvornår skal du søge tilladelse?

Hvis der er en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller et sommerhus på grunden skal du altid søge om tilladelse til at lave bygge- og anlægsarbejde. Hvis grunden ligger i et område med drikkevandsinteresser eller i nærheden af recipient, skal du også søge om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, selvom der kun er erhverv.

Hvis anvendelsen af arealet skal ændres fra erhverv til bolig, skal du altid søge om tilladelse. 

Når vi har givet en tilladelse til arbejdet, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på arealet. 

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte os.

Vigtigt når du søger § 8-tilladelse

Vi giver altid en § 8-tilladelse til det enkelte projekt. Vi kan derfor først behandle en ansøngning, når vi har så mange konkrete oplysninger som muligt om projektet, forureningsforhold og tidligere aktiviteter.  .

Gennemgå §8-tjeklisten og send ind, når du kan hakke alle punkter af 

Så længe går der før du får en tilladelse

Når vi har udarbejdet et udkast til en § 8-tilladelse, sender vi det til kommentering i Region Hovedstaden, som har op til 4 ugers sagsbehandlingstid. Herefter indarbejder vi Regionens kommentarer og sender udkastet til grundejeren. Grundejeren får herefter en frist til at kommentere udkastet, og først når ejeren har svaret vil den endelige § 8-tilladelse træde i kraft. Du skal regne med, at der kan gå ca. 8 uger før du får en §8-tilladelse.

Undersøg og indsend jordhåndteringsplan

Når du skal lave gravearbejde på en kortlagt grund, er det nødvendigt at undersøge forureningsforholdene inden du graver. Undersøgelsen skal danne grundlaget for en jordhåndteringsplan, som vi skal godkende, inden du kan køre jorden væk fra grunden. Når du har indsendt en jordhåndteringsplan skal du regne med, at der kan gå op til 4 uger, før vi har godkendt den.

En jordhåndteringsplan være et fint supplement til § 8-ansøgningen, hvis forklassicerinsundersøgelsen er lavet tidlig, men den kan aldrig være den eneste undersøgelse i et ansøgningsmateriale.

Det skal en jordhåndteringsplan indeholde 

Måske kan du genanvende noget af jorden

Når du har et byggeprojekt, hvor der er overskudsjord, som du vil at genanvende, skal du i de fleste tilfælde have en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 før du kan genanvende jorden. Det skal du uanset om grunden er kortlagt som forurenet eller ej, og også selvom jorden blot skal bruges et andet sted på samme matrikel.

Gå til tjekliste for ansøgning om genanvendelse af jord.

 

Kontakt