Byggeri af nye almene boliger

Her kan du finde information om grundkapital til nye almene boliger.

Via Landsbyggefonden yder Københavns Kommune økonomisk støtte til opførelse af nye almene boliger med kommunal grundkapital.

Københavns Kommune udbyder grundkapitalen åbent, for at boligorganisationerne udvikler de bedste projekter til københavnerne. Et bedømmelsesudvalg vurderer projekterne, før Borgerrepræsentationen udvælger de projekter, der skal modtage støtte.

Kontakt