Bispebjerg Kirkegård - Københavns mest brugte gravplads

  • Bispebjerg Kirkegårds poppelallé som den så ud før fældningen i 2014
    Ursula Bach, Københavns Kommune
Byens flotteste alléer og landets største fællesgrav. Velkommen på Bispebjerg Kirkegård.