Beslutninger overladt til andre

I praksis overlader Borgerrepræsentationen det i vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger. Det kaldes delegation.