Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver

Børne- og Ungdomsudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ansvarsområder 

Medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget varetager ifølge Styrelsesvedtægten den samlede indsats for børn og unge mellem 0 og 18 år i Københavns Kommune. Det vil sige varetagelsen af kommunens dagtilbud for børn fra 0-5 år, undervisningsmæssige opgaver samt fritidstilbud for børn og unge, herunder opgaver vedrørende:

 • Folke- og specialskoler 
 • Børnepasning 
 • Støttepædagogkorpset 
 • Specialinstitutioner  
 • Sundhedspleje mv. 
 • Børnetandpleje 
 • Børneklinikken  
 • Musikskole, billedskole og teaterbutikken 
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 • Københavns Kommunes Ungdomsskole  
 • Fritidsforanstaltninger som fritidshjem, fritidsklubber, junior- og ungdomsklubber 
 • Vidtgående specialundervisning

Kontakt