Børne- og Ungdomsudvalgets Forretningsorden & Foretræde

På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget kan du/I fremføre synspunkterne i en sag på dagsordenen. Det kaldes at få foretræde.

I forretningsordenen for Børne- og Ungdomsudvalget, kan du finder reglerne for udvalgets arbejde.

Kontakt