Børn og unges indflydelse i klub

Som bruger af en fritidsklub eller ungdomsklub kan du være med til at påvirke indholdet i klubtilbuddet

Børn og unge, som er brugere af en fritidsklub eller ungdomsklub, skal være med til at sætte præg på indholdet i klubben. 

Den enkelte klub kan derfor selv organisere brugerindflydelsen ved at inddrage børn og unge, udover at klubben skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen i den kommunale klynge eller i forældrebestyrelsen i den selvejende institution/klub.

Brugerindflydelsen skal tilrettelægges sådan, at det sikres, at alle børn og unge ud fra egne erfaringer og interesser har mulighed for at blive involveret i aktiviteter og beslutningsprocesser. Det kan for eksempel være ved at etablere interessegrupper, arbejdsgrupper, stormøder og klubråd.

Kontakt