Børn og unges indflydelse fritidscentre og klubber

Som bruger af en fritidsklub eller ungdomsklub kan du være med til at påvirke indholdet i tilbuddet

Børn og unge, som er brugere af et fritidscenter, skal være med til at sætte præg på indholdet. 

Det enkelte fritidscenter kan derfor selv organisere brugerindflydelsen ved at inddrage børn og unge, udover at fritidscentret skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen i den kommunale klynge eller i forældrebestyrelsen i det selvejende fritidscenter.

Brugerindflydelsen skal tilrettelægges sådan, at det sikres, at alle børn og unge ud fra egne erfaringer og interesser har mulighed for at blive involveret i aktiviteter og beslutningsprocesser. Det kan for eksempel være ved, at etablere interessegrupper, arbejdsgrupper, stormøder og børne- og ungeråd.

Kontakt