Antal kommunikationsmedarbejdere

Hvor mange kommunikationsmedarbejdere er ansat i Københavns Kommune? Find den information her.

Her kan du finde en oversigt over, hvor mange kommunikationsmedarbejderer, der arbejder i Københavns Kommune pr. 1. marts 2021. Tallene bliver opdateret én gang årligt. 

Kontakt