Årsberetning og status

Borgerrepræsentationen modtager løbende tilbagemeldinger fra Borgerrådgiveren.

I Borgerrådgiverens Beretningen gives der forslag til, hvordan kommunen kan yde en bedre sagsbehandling og service.

Beretning indeholder eksempler på generelle problemstillinger fra de klager, der er indkommet i løbet af året. Beretningen afgives til Borgerrepræsentationen for at gøre politikerne opmærksomme på, hvor i kommunen der er plads til forbedringer.

I årsberetningen samler Borgerrådgiveren op på klager, egen drift-undersøgelser mv. og kommer med forslag og anbefalinger til forbedringer i kommunens forvaltninger.

Der har i 2018 været en stigning i antal henvendelser til Borgerrådgiveren, og en væsentlig del af utilfredsheden går på manglende adgang til den hjælp eller de ydelser, borgerne har behov for og mener at være berettiget til.

Beretningen for 2018 beskriver, hvordan Borgerrådgiveren arbejder og samarbejder, hvilke resultater der er opnået, og hvad der kan udledes af borgernes feedback til kommunen. På grund af en igangværende politisk vedtaget evaluering af blandt andet Borgerrådgiverens fremadrettede redskaber og reaktionsmidler indeholder beretningen for 2018 ikke forslag, anbefalinger eller henstillinger.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2018

Status for forvaltningernes indsats for bedre sagsbehandling

Borgerrådgiveren afgiver desuden hvert andet år en status til Borgerrepræsentationen, der har til formål at give et individuelt og sammenligneligt overblik over forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Her er det selve indsatsen i forvaltningerne – handlingsgrundlag, beslutningskraft, opfølgning mv. – der er genstand for Borgerrådgiverens analyse og i mindre grad effekten af indsatsen, som bl.a. kommer til udtryk i klagestatistikken i Borgerrådgiverens beretning.

Borgerrådgiveren vurderer forvaltningernes indsats ved at se på kvaliteten af indsatserne, og på om indsatserne kan være egnede til at skabe forbedringer. Gennem evalueringen, kaldet FOKUS, medvirker Borgerrådgiveren til at give kommunens politiske niveau et overblik og samtidig give forvaltningerne en viden, som gør det muligt at målrette, tilrette og styrke indsatserne.

Du finder FOKUS 2017 under "Dokumenter" nedenfor.

Kontakt