Du er her

Årsberetning og status

Borgerrepræsentationen modtager løbende tilbagemeldinger fra Borgerrådgiveren.

I Borgerrådgiverens Beretningen gives der forslag til, hvordan kommunen kan yde en bedre sagsbehandling og service.

Beretning indeholder eksempler på generelle problemstillinger fra de klager, der er indkommet i løbet af året. Beretningen afgives til Borgerrepræsentationen for at gøre politikerne opmærksomme på, hvor i kommunen der er plads til forbedringer.

I årsberetningen samler Borgerrådgiveren op på klager, egen drift-undersøgelser mv. og kommer med forslag og anbefalinger til forbedringer i kommunens forvaltninger.

Status for beretningsåret 2016 er, at kommunen generelt har fokus på borgernes retssikkerhed og god borgerbetjening, men også at der er lokale svaghedstegn og generelle bekymrende tegn på kvalitetstab.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2016

Status for forvaltningernes indsats for bedre sagsbehandling

Borgerrådgiveren afgiver desuden hvert andet år en status til Borgerrepræsentationen, der har til formål at give et individuelt og sammenligneligt overblik over forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Her er det selve indsatsen i forvaltningerne – handlingsgrundlag, beslutningskraft, opfølgning mv. – der er genstand for Borgerrådgiverens analyse og i mindre grad effekten af indsatsen, som bl.a. kommer til udtryk i klagestatistikken i Borgerrådgiverens beretning.

Borgerrådgiveren vurderer forvaltningernes indsats ved at se på kvaliteten af indsatserne, og på om indsatserne kan være egnede til at skabe forbedringer. Gennem evalueringen, kaldet FOKUS, medvirker Borgerrådgiveren til at give kommunens politiske niveau et overblik og samtidig give forvaltningerne en viden, som gør det muligt at målrette, tilrette og styrke indsatserne.

Du finder FOKUS 2017 under "Dokumenter" nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.