Årsberetning og status

Borgerrepræsentationen modtager løbende tilbagemeldinger fra Borgerrådgiveren.

I Borgerrådgiverens Beretningen gives der forslag til, hvordan kommunen kan yde en bedre sagsbehandling og service.

Beretning indeholder eksempler på generelle problemstillinger fra de klager, der er indkommet i løbet af året. Beretningen afgives til Borgerrepræsentationen for at gøre politikerne opmærksomme på, hvor i kommunen der er plads til forbedringer.

Borgerrådgiveren kommer i sin beretning for 2019 med statistik og generelle konstateringer om Københavns Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening og beskriver den evaluering af Borgerrådgiveren, som er foregået i det forgangne år, med fokus på dens resultat og det videre arbejde.

Der har i 2019 som forventet været et mindre fald i antal henvendelser og klager. Borgernes utilfredshed går primært på manglende adgang til den hjælp eller de ydelser, borgerne har behov for og mener at være berettiget til. Langt hovedparten af Borgerrådgiverens indsatser sker i dialog med forvaltningerne. I samarbejde med forvaltningerne lykkedes det i ca. 85 % af de sager, Borgerrådgiveren intervenerede i, at løse alle eller nogle af de problemer, borgerne stod med. Den løbende og direkte kontakt med forvaltningerne medfører ofte læring og forebygger gentagelse af fejl.

Beretningen beskriver, hvordan Borgerrådgiveren arbejder og samarbejder, hvilke resultater der er opnået, og hvad der kan udledes af borgernes feedback til kommunen. Beretningen beskriver også de tilbud og værktøjer, Borgerrådgiveren har til kommunens forvaltninger og medarbejdere.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2019
 

Status for forvaltningernes indsats for bedre sagsbehandling

Borgerrådgiveren afgiver desuden hvert andet år en status til Borgerrepræsentationen, der har til formål at give et individuelt og sammenligneligt overblik over forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Her er det selve indsatsen i forvaltningerne – handlingsgrundlag, beslutningskraft, opfølgning mv. – der er genstand for Borgerrådgiverens analyse og i mindre grad effekten af indsatsen, som bl.a. kommer til udtryk i klagestatistikken i Borgerrådgiverens beretning.

Borgerrådgiveren vurderer forvaltningernes indsats ved at se på kvaliteten af indsatserne, og på om indsatserne kan være egnede til at skabe forbedringer. Gennem evalueringen, kaldet FOKUS, medvirker Borgerrådgiveren til at give kommunens politiske niveau et overblik og samtidig give forvaltningerne en viden, som gør det muligt at målrette, tilrette og styrke indsatserne.

Du finder FOKUS 2017 under "Dokumenter" nedenfor.

Kontakt