Anmeld dit byggeaffald til kommunen

Når dit projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet i de fleste tilfælde anmeldes til os.

Du skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. 

Byggeaffald først må fjernes fra aktivitetsadressen, når du har modtaget en færdigmelding i bygningsaffald.dk.

Hvis du er privatperson, så er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. Se vejledninger og faktaark nedenfor.

Hvor anmelder du dit byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang på

Kontakt