Anmeld byggeaffald til kommunen

Når dit projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet anmeldes til kommunen i de fleste tilfælde.

Du skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Bygningen eller rummet, du renoverer eller bygger om, er på mere end 10 m2
  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald
  • Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977
  • Hvis bygningen er fra før 1977, skal anmeldelsen suppleres med en kortlægning for PCB og andre miljøfarlige stoffer

Du skal anmelde på bygningsaffald.dk eller i byg og miljø, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang. 

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. Bemærk, at byggeaffald først må fjernes fra aktivitetsadressen, når du har modtaget en færdigmelding i bygningsaffald.dk.

Hvis du er privatperson, så er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. Se vejledninger og faktaark nedenfor.

Kontakt