Aktive Børn i Forening

Aktive Børn i Forening (ABIF) er foreningsforløb for 5-9-årige børn, som går i børnehaver og fritidshjem.

Indsatsen er udviklet i tæt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, idrætsforeninger, dagtilbud, skolefritidsordninger (KKFO’er) og de boligsociale helhedsplaner.

ABIF har til formål at bygge bro mellem kommunens dagtilbud og lokale idrætsforeninger. Målgruppen er børn i alderen 5-9 år, som enten går i børnehave eller i fritidsinstitution. Børnehaven eller fritids­institutionen udvælger de børn, som vil have størst glæde af et ABIF-forløb bl.a. ud fra en vurdering af, om bar­net har motoriske udfordringer og ikke dyrker idræt i forvejen. I de tilfælde hvor foreningerne har tilbud til børn under 5 år, vil der også være aktiviteter for de yngre børn. Afhængig af den pågældende idræt deltager mellem 10 og 20 børn i et forløb.

Om forløbet

Sammen med én til to pædagoger fra dagtilbuddet eller KKFO’en deltager børnene i et træningsforløb på otte uger ca. en time om ugen i idrætsforeningen. Forældrene inviteres til forældreafslut­ning, hvor de møder idrætsforeningen og ser, hvad børnene har lært. Børnene tilbydes efterfølgende gratis prøvetimer i foreningen. På denne vis lærer børnene, i trygge omgivelser, en træner og idræts­forening at kende med henblik på, at de fortsætter i foreningen efter forløbet.

Formålet med ABIF er, at børn fra udsatte boligområder fortsætter i foreningsidræt og opnår positive erfaringer med at være en del af et demokratisk fællesskab, der bidrager til integration i lokalområdet. Det er også et formål, at forældrene motiveres til at støtte deres børns motoriske udvikling og fortsatte idrætsdeltagelse, og dermed styrkes børnenes generelle bevægelseskompetencer og sundhed gennem leg og idræt.

ABIF-forløbene varetages af en konsulent, som faciliterer de forskellige komponenter i metoden og understøtter samarbejdet mellem idrætsforening og dagtilbud.

Læs pressemeddelelse om indsatsen.

Se film om ABIF-forløb mellem Brønshøj Boldklub og Tingbjerg Skoles KKFO.

Læs artikel om ABIF i magasinet MOV:E, hvor temaet er bevægelse for 0-6 årige.

 

Hele evalueringen kan rekvireres ved at kontakte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via mail: folkesundhed@suf.kk.dk 

Hvor i byen er der ABIF?

ABIF vil i projektperioden 2020-2023 være i syv udsatte boligområder i København. Områderne var alle på regeringens ghettoliste i 2019. Det drejer sig om Tingbjerg, Mjølnerparken, Lundtoftegade, Aldersrogade, Hørgården, Gadelandet/Husumgård og Bispeparken.

Kontakt

Pia Brøgger

Pia Brøgger

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Marie Topp

Marie Topp

Børne- og Ungdomsforvaltningen