Aktivitetstilbud til ældre

Mere end 60 aktivitetscentre og klubber spredt over hele byen inviterer ældre over 65 til at deltage i aktiviteter og socialt fællesskab.

Du kan deltage i motion, kreative sysler, sang og musik, foredrag, træværksted, udflugter og meget mere. Aktiviteterne foregår i kommunale aktivitetscentre, private foreninger og klubber, hvoraf nogle er drevet af frivillige.

I nogle af aktivitetstilbuddene kan du blive visiteret til hjælp og støtte til aktiviteterne og hjælp til personlig pleje. Ligesom du også i nogle af tilbuddene kan blive bevilliget kørsel til og fra tilbuddet. Mange af tilbuddene er tilgængelige for dig, som er gangbesværet eller bruger kørestol.

Kontakt