Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

København afsætter trecifret millionbeløb til klima, børn og socialt udsatte

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) samlede tirsdag aften et bredt flertal om en aftale, der trækker København i en grønnere retning, sikrer plads til byens børn og holder hånden under de mest sårbare københavnere.

Et bredt flertal på Københavns Rådhus indgik tirsdag aftale om den såkaldte overførselssag, hvor politikerne fordelte de ubrugte midler fra kommunens regnskab for 2021. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger om aftalen:

”Jeg er glad for, at en meget bred kreds af partier står sammen om aftalen, der løser nogle af byens allervigtigste udfordringer. Vi tager med det kommende klimabudget et afgørende skridt mod en endnu mere bæredygtig by. Samtidig løfter vi forholdene for de børn, som har det sværest i vores skoler og dagtilbud, ligesom vi giver en hjælpende hånd til byens mest udsatte borgere. Det er jeg stolt af.”

Den indgåede aftale baner vejen for, at København også i fremtiden vil være en del af den absolutte fortrop, når det kommer til den grønne omstilling. Der er afsat penge til at udvikle et særligt københavnsk klimabudget. Det skal sikre, at belastningen af klimaet vurderes på lige fod med økonomien, når politikerne fremover forhandler om de kommunale budgetter i København. Samtidig er der sat penge af til en analyse, som skal lægge sporene til, at København når i mål med ambitionen om at halvere CO2-udledningen fra kommunens indkøb.

Børneområdet får også en saltvandsindsprøjtning med aftalen. Der er afsat et trecifret millionbeløb til en ny specialdaginstitution med plads til 36 børn og 32 specialklassepladser, der sikrer gode rammer for børn med autisme og ADHD. Samtidig er der givet penge til, at flere københavnske folkeskoleelever kan indgå i undervisningsforløb ude hos byens mange aktører med særlig vægt på den grønne dagsorden. 

Med aftalen bliver forholdene for de allermest udsatte københavnere også løftet. Der er afsat knap 83 millioner kroner til et botilbud med plads og trygge rammer for 54 københavnere med sindslidelse, ligesom der er fundet godt 11 mio. kr. til at give huslejetilskud og hjælp til 50 af byens hjemløse.

Kommunens inddragelse af københavnerne styrkes også med aftalen. Der er fundet penge til pilotprojekter med både lokale og bydækkende borgersamlinger, hvor et repræsentativt udvalg af københavnerne deltager i en borgersamling om en konkret problemstilling. Derudover igangsættes også en faglig festival på rådhuset, hvor københavnerne får mulighed for at deltage i konferencer, samtaler og debatter om byens demokratiske udvikling og komme med deres input til, hvordan byen skal udvikles.

Endelig indeholder aftalen også flere forskellige trafikprojekter, der skal styrke sikkerheden på skole- og cykelveje på tværs af byen. Blandt andet er der fundet penge til at forbedre sikkerheden i det fembenede kryds, hvor Vigerslevvej, Valby Langgade og Ålholmvej mødes. Her vil tilkørslen fra Valby Langgade blive lukket, så de mange skolebørn, der dagligt færdes i krydset, får en mere tryg oplevelse gennem krydset.  

Der er også penge til en foranalyse på en helt ny cykel- og gangbro, som skal forbinde de nye bydele Islands Brygge Syd og Enghave Brygge og bane vejen for, at cyklisterne let kan komme fra Valby og Sydhavnen til Amager. Der er også afsat midler til flere grønne byrum og flere træer og biodiversitet.

Parterne udtaler om aftalen:

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø):

”Det er så vigtigt, at vi nu får en klimaplan, der rækker helt frem til 2035. Vi kommer til at inddrage både erhvervslivet, organisationer og eksperter, så vi kan få en klimaplan, der holder i praksis. Vi har også prioriteret at komme videre med stormflodssikringen af København. Alt i alt tager vi nu nogle afgørende skridt for at tackle klimaproblemet i København”.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”De københavnske børn får nu de minimumsnormeringer, som vi har lovet, og som SF endnu en gang har kæmpet for bliver en realitet. Vi har samtidig fundet penge til at hjælpe nogle af de mange københavnerne, der venter på hjælp til behandling af angst, stress eller depression og til ekstra sociale aktiviteter for byens ældre. De tiltag falder på et tørt sted efter en lang og hård coronatid.”

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV):

”I Radikale Venstre er vi meget glade og tilfredse. Vi gik til forhandlingerne med særligt fokus på grønt, børn og socialt, som også var vores mærkesager til sidste budget. Selvom vi var mange om buddet, lykkedes vi med at sætte gode radikale aftryk. Vi fik bl.a. afsat penge til ladestandere, foranalyse af grundvandet under Lersøparken, planer for en grøn miljøstation for børn, længere åbningssæson for havnebadene og til OMBOLD’s arbejde med idræt for socialt udsatte.”

Politisk leder Jens-Kristian Lütken (V):

“Der er særligt to initiativer, som jeg er rigtig glad for. Vi tager første skridt til overdækningen af Øresundsmotorvejen. Det vil på sigt sætte en stopper for den massive støj og skabe et mere samlende byrum med grønne områder og idrætsfaciliteter. Vi skruer også gevaldig op for hjælpen til mennesker med fx ordblindhed eller hjernerystelser. Det er er godt for den enkelte og for arbejdsmarkedet. Alt for mange med handicap eller funktionsnedsættelser står uden for arbejdsmarkedet.”

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø):

Som socialborgmester er jeg især glad for, at vi har taget endnu et vigtigt skridt mod at afskaffe hjemløshed i København. Som led i overførselssagen giver vi nu 50 af byens hjemløse et huslejetilskud, så de kan komme i egen bolig og få intensiv støtte til at komme på plads. Det pilotprojekt vil give os nogle uvurderlige erfaringer, så vi er klar til at hjælpe byens hjemløse, når den nye hjemløseaftale træder i kraft næste år.”

Gruppeforperson Birgitte Kehler Holst (Å):

"Københavnerne har fået meget grøn omstilling og demokratisk fornyelse for deres stemme på Alternativet. Vi er særligt glade for at have sikret midler til flere af vores mærkesager for eksempel Københavns første borgerting og midler til byens første klimabudget. Herudover har vi sikret de studerende en håndsrækning ved at udvide Startup Housing, der giver garanti for tag over hovedet i forbindelse med studiestart. Vi er også glade for, at der er fundet midler til vigtige indsatser, der letter vejen ind på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.”

Finn Rudaizky (DF):

”Natcafeer til udsatte borgere, botilbud til sindslidende, renovering af idrætsfaciliteter samt DF’s ønske om to hundearealer i Husum er fine beslutninger.”

For yderligere kommentarer

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 2057 3862

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø) via pressetelefonen på 23 27 80 90 

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressekonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Rune Gleerup, 2344 0979, e-mail: r168@kk.dk

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Jeppe Matzen, 2344 8363

Politisk leder Jens-Kristian Lütken (V), 6162 5232

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) via pressechef i Thomas Søie Hansen, 20529786

Gruppeforperson Birgitte Kehler Holst for Alternativet, 4055 0430, mail: birgitte_kehler_holst@kk.dk

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, 6010 1034