Visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Visitationen visiterer bl.a. til hjemmepleje og hjælpemidler for dig, der er 65 år eller ældre – og til plejehjem og ældrebolig uanset alder

Er du 65 år eller ældre, kontakter du visitationen via områdekontoret i din bydel:

Er du under 65 år, og vil du visiteres til pleje- eller ældrebolig, skal du kontakte Den Centrale Visitation

Kontakt