Om Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det officielle organ for navngivning af veje, pladser, parker m.v. i København

Om Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det eneste af sin art i Danmark og blev oprettet i 1874. 

Vejnavnenævnet er et sagsforberedende nævn under Teknik- og Miljøudvalget. Nævnets opgave er at behandle alle navngivningssager og afgive indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning. Vejnavnenævnet har dog selvstændig kompetence til at træffe en begrundet afvisning af et navngivningsforslag, som ikke kommer fra kommunens udvalg eller forvaltningen.

Vejnavnenævnet består af 4 medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen. Medlemmerne udpeges blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Teknik- og Miljøborgmesteren er født formand af nævnet.

Medlemmerne udpeges for den 4-årige valgperiode for Borgerrepræsentationen. For perioden frem til 2022 er følgende medlemmer udpeget til Vejnavnenævnet:

  • Ninna Hedeager Olsen (formand), Teknik- og Miljøborgmester, Enhedslisten
  • Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet
  • Rune Dybvad, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet
  • Kim Allan Hjerrild, medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet

Historisk viden om vejnavne

Vejnavnenævnets sekretariat registrerer alle vejnavneændringer i byen og har mange historiske oplysninger om vejnavne.