Søg

Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det officielle organ for navngivning af veje, pladser, parker m.v. i København

Om Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det eneste af sin art i Danmark og blev oprettet i 1874. 

Vejnavnenævnet er et sagsforberedende nævn under Teknik- og Miljøudvalget. Nævnets opgave er at behandle alle navngivningssager og afgive indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning. Vejnavnenævnet har dog selvstændig kompetence til at træffe en begrundet afvisning af et navngivningsforslag, som ikke kommer fra kommunens udvalg eller forvaltningen.

Vejnavnenævnet består af 4 medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen. Medlemmerne udpeges blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Teknik- og Miljøborgmesteren er formand af nævnet.

Medlemmerne udpeges for den 4-årige valgperiode for Borgerrepræsentationen. For perioden frem til 2022 er følgende medlemmer udpeget til Vejnavnenævnet:

  • Line Barfod (formand), Teknik- og Miljøborgmester, Enhedslisten
  • Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet
  • Rune Dybvad, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet
  • Kim Allan Hjerrild, medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet

Historisk viden om vejnavne

Vejnavnenævnets sekretariat registrerer alle vejnavneændringer i byen og har mange historiske oplysninger om vejnavne.

Har du en idé til et nyt vejnavn?

Så vil vejnavnenævnet vurdere, om navnet skal indgå i navnebanken.

Har du et bud på et godt navn til en vej, park eller plads, så kontakt os via kontaktfeltet her på siden, hvor du forklarer baggrunden for dette navn. Nævnet vil vurdere, om navnet skal indgå i nævnets navnebank, der rummer en række navneforslag. Det er op til nævnet at vælge navnet, og banken er kun til inspiration. Det kan derfor ske, at nævnet vælger et navn, der ikke er en del af banken.

Navne på nulevende personer eller på nyligt afdøde personer anvendes ikke. Borgerrepræsentationen har fastsat en ”venteperiode” på et år, inden navnet på en afdød person kan anvendes som fx vejnavn.

Forslag til nye vejnavne

Dagsordener fra Vejnavnenævnets møder

Kontakt os via kontaktfeltet her på siden, hvis du vil modtage oplysninger om hvilke punkter, der skal behandles på næste møde i Vejnavnenævnet.

Kontakt

Vejnavnenævnet