Du er her

Om Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det officielle organ for navngivning af veje, pladser, parker m.v. i København

Om Vejnavnenævnet

Vejnavnenævnet er det eneste af sin art i Danmark og blev oprettet i 1874. 

Vejnavnenævnet er et sagsforberedende nævn under Teknik- og Miljøudvalget. Nævnets opgave er at behandle alle navngivningssager og afgive indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning. Vejnavnenævnet har dog selvstændig kompetence til at træffe en begrundet afvisning af et navngivningsforslag, som ikke kommer fra kommunens udvalg eller forvaltningen.

Vejnavnenævnet består af 4 medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen. Medlemmerne udpeges blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Teknik- og Miljøborgmesteren er født formand af nævnet.

Medlemmerne udpeges for den 4-årige valgperiode for Borgerrepræsentationen. For perioden frem til 2018 er følgende medlemmer udpeget til Vejnavnenævnet:

  • Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (formand), Enhedslisten
  • Niels E. Bjerrum medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne
  • Lars Weiss, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne
  • Flemming Steen Munch, medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre

Historisk viden om vejnavne

Vejnavnenævnets sekretariat registrerer alle vejnavneændringer i byen og har mange historiske oplysninger om vejnavne.

Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde

Vejnavnenævnets sekretariat er også sekretariat for det tværkommunale samarbejde "Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde".

Samarbejdet består af 23 kommuner i hovedstadsområdet, som samarbejder for at der ikke skal opstå enslydende vejnavne kommunerne imellem, hvilket kan give problemer for f.eks. taxaer, postvæsen, politi og redningsvæsen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.