Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Tjekliste for nye restauratører

Når du vil åbne en café eller restaurant, og vil sælge mad og alkohol, skal du indhente en række tilladelser forinden.

Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, inden du starter café eller restaurant, og hvilke tilladelser og anmeldelser, der er nødvendige. Du kan også læse mere om kommunens tilbud til dig, der vil starte virksomhed.

Spørgsmål og svar

Godt at vide før du går i gang

Er bygningen fredet eller bevaringsværdig?

Både små og store ændringer i en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden. For bevaringsværdige bygninger er det kun arbejde, der omfatter bygningens ydre, der kræver en tilladelse.

Tjek om bygningen er fredet eller bevaringsværdig på kulturstyrelsens hjemmeside

Læs om ændringer af fredede bygninger og ansøg om tilladelse på Kulturstyrelsens hjemmeside

Hvad siger lokalplanen om restauranter

Det er ikke alle steder, det er muligt at etablere café eller restaurant i følge lokalplanen, og der er derfor en god idé at læse lokalplanen for området, inden du underskriver en lejekontrakt.

Undersøg, om der er forhindringer for dit byggeri i området

Grænser for støj og lugt

Du skal være opmærksom på, at der er grænser for hvor meget støj og lugt, der må udledes fra en restauration, og kommunen stiller derfor nogle miljøkrav om indretning og drift.

Læs kommunens pjece om indretning og drift af restaurationer

Nødvendige tilladelser og registreringer

Registrer dig hos Fødevarestyrelsen

Alle virksomheder der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt have en registrering eller autorisation fra Fødevarestyrelsen.

Læs mere og registrer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Alkoholbevilling

Når du er blevet registret hos Fødevarestyrelsen, kan du søge om en alkoholbevilling. En alkoholbevilling skal søges digitalt hos politiet, men det er kommunens bevillingsnævn, der i sidste ende beslutter, om du kan få en alkoholbevilling.

Det er muligt at få en midlertidig alkoholbevilling fra politiet, der gælder i typisk 1-3 måneder, så du har mulighed for at sælge alkohol, indtil Bevillingsnævnet har truffet sin afgørelse. Du kan ikke få en midlertidig bevilling, hvis du fx ikke har en ibrugtagningstilladelse (læs om byggetilladelser nedenfor).

Læs om ansøgning af alkoholbevilling

Byggetilladelse

Hvis du ønsker at etablere en restaurant, skal du ansøge om byggetilladelse. Vær opmærksom på, at der kan være krav til brandsikkerhed, flugtveje og tilgængelighed (eksempelvis for kørestolsbrugere) i virksomheden.

Læs mere om ansøgning af byggetilladelse

Udendørsservering

Det er gratis at have udendørsservering foran din cafe eller restaurant, men du skal søge om tilladelse hos Virksomheder og Byliv.

Læs mere om udendørsservering

Tilladelse til arbejde på fredet ejendom

Hvis du skal lave renoveringer eller ændringer i en fredet ejendom, skal du have tilladelse fra Kulturstyrelsen forinden.

Læs mere om reglerne på Kulturstyrelsens hjemmeside

Hjælp fra kommunen

I Københavns Erhvervshus har vi forskellige tilbud til dig, der starter ny virksomhed.

Stjernemøde

Hvis etableringen af din restaurant eller café er en mere kompleks sag, tilbyder Københavns Erhvervshus at arrangere et møde i dine lokaler med deltagelse af de relevante myndigheder. Når vi er "on location" går det bedre at få afklaret en masse spørgsmål med det samme. 

Kontakt Københavns Erhvervshus om stjernemøde