Solceller

I 2025 skal 1% af Københavns strøm komme fra solceller, og der er gode muligheder for at opsætte anlæg mange steder i byen.

Muligheden for solceller er god at tænke ind, når I skal bygge nyt eller i forbindelse med renovering af en eksisterende bygning (særligt udskiftning af tag). Solceller kan også relativt enkelt sættes op på eksisterende tagpaptage, og I kan se lyskunst med indbyggede solceller på nogle af byens gavle. 

Tjek hvor gode mulighederne er på jeres eget tag via solcelle-kortet

Grundlæggende kan man skelne mellem to typer af solceller:

  • De traditionelle sorte solcelle-paneler er billigst, og producerer meget el, og egner sig godt til flade tage.
  • Den anden type kaldes bygnings-integrerede solceller (BIPV), og erstatter andre byggematerialer såsom skifer, tegl eller facadebeklædning. Denne type solceller fås i flere farver og overfladetyper, hvilket gør dem velegnede til placering på mere synlige steder. Til gengæld kan de have en lidt lavere produktion af strøm.

Hvilken type der er bedst, kommer både an på jeres konkrete projekt og hensyn til ejendommens og områdets arkitektur.