Søg

Solceller

I 2025 skal 1 % af Københavns strøm komme fra solceller, og der er gode muligheder for at opsætte anlæg mange steder i byen.

Muligheden for solceller er god at tænke ind, når I skal bygge nyt eller i forbindelse med renovering af en eksisterende bygning (særligt udskiftning af tag). Solceller kan også relativt enkelt sættes op på eksisterende tagpaptage, og du kan se lyskunst med indbyggede solceller på nogle af byens gavle. 

Tjek hvor gode mulighederne er på jeres tag via solcelle-kortet

Grundlæggende kan man skelne mellem to typer af solceller:

 • De traditionelle sorte solcelle-paneler er billigst, og producerer meget el, og egner sig godt til flade tage.
 • Den anden type kaldes bygnings-integrerede solceller (BIPV), og erstatter andre byggematerialer såsom skifer, tegl eller facadebeklædning. Denne type solceller fås i flere farver og overfladetyper, hvilket gør dem velegnede til placering på mere synlige steder. Til gengæld kan de have en lidt lavere produktion af strøm.

Hvilken type der er bedst, kommer både an på det konkrete projekt og hensyn til ejendommens og områdets arkitektur.

Hjælp og vejledning om solceller

Placering af solceller

Solceller opsættes typisk vendt mod syd, øst og vest. De sydvendte producerer mest el, men de øst-vest vendte solceller kan være en fordel i beboelsesejendomme, hvor der er mere brug for strøm om morgenen og eftermiddagen. Solceller kan sidde både på tage, gavle og facader, så længe der ikke er fx nabobygninger som kaster skygge en stor del af dagen. 

Se om der er potentiale for solceller på jeres tag

Kortet er vejledende, og giver kun et fingerpeg om det kan være en god idé med solceller. Kortet tager ikke højde for alle skygger. Fx indgår der ikke skygger fra træer, skorstene, antenner, mindre kviste og karnapper. Er taget på jeres ejendom fladt, kan taget også være mere egnet, end kortet viser. Samtidig viser kortet ikke hvordan solcellerne passer til jeres bygning og områdets arkitektur. Derfor er det oftest en god idé at få hjælp af en rådgiver til at lave en nærmere vurdering af mulighederne.

Arkitektonisk inspiration og retningslinjer

Der findes stadig flere måder at tænke solceller ind i nye og eksisterende bygninger, uden at gå på kompromis med arkitekturen. 

På Solar City Denmarks hjemmeside kan I finde en række nyere publikationer, der giver inspiration til projekter med bygningsintegrerede solceller.

Find publikationer på Solarcity.dk

I Københavns Kommunes arkitektoniske retningslinjer fra 2013 kan I finde inspiration til, hvordan man kan sætte (især sorte) solceller op med fokus på at bevare jeres bygnings særlige kvaliteter.

Københavns Kommunes arkitektoniske retningslinjer fra 2013 (pdf)

Økonomi

For mange er det en god investering at installere solceller, da besparelsen på strøm mere end dækker udgifterne til anlægget. Det kan dog ofte bedst betale sig som del af en større byggeproces eller renovering, hvor der i forvejen skal opsættes stillads og etableres byggeplads. Husk også, at andre energibesparende tiltag måske kan spare endnu mere energi og tjene sig hurtigere hjem.

Find anbefalinger til energibesparelser i din bygnings energimærkningsrapport på sparenergi.dk

Afregning til elnettet

Som udgangspunkt foregår afregningen for elproduktion fra solceller øjeblikkeligt. Men hvis solcellerne producerer strøm som I selv forbruger privat, kan I før byggestart søge om timebaseret nettoafregning via Energistyrelsen. Hermed fritages I helt eller delvist for offentlige afgifter på den del af solcellestrømmen som I selv bruger. Hvis I ikke selv optager strømmen når den bliver produceret, eller for eksempel lagrer den i et batteri, sælges den til det fælles elnet. 

Se mere om flexafregning ved salg af sol-strøm til elnettet hos energinet.dk, og læs om ansøgningen samt afregningsordning via Energistyrelsen.

Læs mere om flexafregning på Energinet.dk

Læs mere på Energistyrelsen.dk

Solcelle-økonomi i forskellige typer ejendomme

I privatejede parcelhuse er økonomien i solceller ret simpel. Her kan husejeren opsætte solceller på eget tag eller facade, og bruge strømmen i boligen samt til opladning af elbil eller lagring i batteri.

Andelsboligforeninger og ejerforeninger kan beslutte at opsætte solceller på det fælles tag. Elproduktionen kan så bruges til at dække fællesudgifter til strøm, til fx vaskeri og kælderbelysning. Hvis strømmen også skal bruges i de enkelte lejligheder, skal der opsættes en hovedmåler, og elmålerne til hver lejlighed skal omlægges til bimålere. Da I skal være opmærksomme på hvordan ejendommen er koblet til det fælles elnet, og om foreningen dækker flere matrikler, er det en god idé at få hjælp af en rådgiver der har erfaring med solceller.

I almene samt private udlejningsboliger kan bygningens ejer ligeledes opsætte solceller til at dække det fælles elforbrug. Udgiften til at opsætte solceller er en forbedring af ejendommen, som betales over huslejen. Hvis solcellestrømmen bruges inde i boligerne, kan udlejeren nettoafregne med beboerne så de får den solcelle-producerede del af deres forbrug gratis. Også for udlejningsejendomme er det en god idé at konsultere en rådgiver.

I erhvervsbygninger er der ofte god økonomi i solceller, da strømforbruget i mange erhverv er højt om dagen mens solcellerne producerer meget. 

Byggetilladelse

I mange tilfælde skal I have en byggetilladelse, før I monterer solcellerne. Det kan være en god idé at benytte en privat byggerådgiver til at hjælpe med at søge tilladelsen hos kommunen.

I kan orientere jer generelt omkring reglerne og processen med at søge byggetilladelse på Københavns Kommunes hjemmeside.

Søg om byggetilladelse på kk.dk/byggetilladelse

Det er også muligt at møde personligt op i vores kundecenter i Njalsgade 13, 2300 København S, hvis I har yderligere spørgsmål.

Tilslutning til elnettet

Den elinstallatør, I vælger, skal registrere solcelle-anlægget hos byens elnetselskab og sørge for endelig tilslutning når det er installeret.

Læs mere om processen på Radiuselnet.dk

Før installationen påbegyndes, skal jeres ansøgning om time-afregning være godkendt hos Energistyrelsen (se mere under Økonomi).

Senest ved udgangen af 2020 vil alle privatforbrugere have fået installeret fjernaflæste målere, som kan registrere både elforbrug og solcelleanlæggets el-produktion time for time. I større boligejendomme hvor solcellestrømmen skal bruges i flere husstande vil der dog skulle installeres en ny hovedmåler, og de eksisterende målere skal enten omprogrammeres til bi-målere eller udskiftes.

Kvalitet

Udbuddet af forskellige solcellepaneler er stort, og det kan være svært at vurdere kvaliteten af solceller, inverter mv.

Brug jeres kritiske sans, og bed om referencer på andre anlæg fra solcelleleverandøren og elinstallatøren. Undersøg om forhandleren er medlem af brancheorganisationer såsom Dansk Solcelleforening eller Solar City Denmark, og brug eksempelvis en montør som er godkendt under Energistyrelsens VE-ordning. 

Læs mere på Solcelleforening.dk

Læs om Solarcity.dk - forening, bestyrelse og medlemmer

Læs mere om Energistyrelsens VE-ordning

Mange forhandlere giver garantier. Vær opmærksom på, hvad garantien dækker.

Ved valg af inverter, undersøg om den står på Dansk Energi's positivliste for solcelleinvertere.

Læs også Dansk Standards vejledning til montører og installatører af solcelleanlæg.

Mere information
 • Københavns Kommunes solcelle-kort indikerer mulighederne for solceller på jeres tag, og kan også vise den enkelte bygnings bevaringsværdi samt områdets lokalplan.

  Se om der er potentiale for solceller på jeres tag
   

 • SparEnergi.dk er drevet af Energistyrelsen, og har en udførlig trin-for-trin forbrugerguide til solceller. Her kan du også finde en liste med VE-godkendte installatører og montører.

  Se trin-for-trin forbrugerguiden til solceller
   

 • Videncenter for Energibesparelser har udarbejdet et faktaark om solceller.

  Se faktaark på Byggeriogenergi.dk (pdf)
   

 • Teknologisk Institut i Taastrup har et demo-site med bygningsintegrerede solceller, som I kan læse mere om i en publikation fra Solar City Denmark. Det er muligt at arrangere besøg, også som privat ejer eller boligforening.

  Læs mere om Teknologisk Institut 
   

 • Solar City Danmark giver gode råd og inspiration til æstetisk bearbejdning og bygningsintegrerede solceller.

  Læs mere på solarcity.dk
   

 • Dansk Solcelleforening er brancheforening for solcelleproducenter, forhandlere og rådgivere med speciale i solceller.

  Læs mere på solcelleforening.dk
   

 • Radius er hovedstadens elnetselskab, og skal kontaktes af installatøren når solcelleanlæg skal tilsluttes.

  Læs mere på radiuselnet.dk
   

 • Energinet har information om tilslutning til elnet og afregning.

  Læs mere på energinet.dk
   

 • Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune giver tilskud til renoveringer af ældre, private beboelsesejendomme, og kan også støtte solceller som del af et større projekt. Her er særligt fokus på at demonstrere nye løsninger i bydelen København NV, gennem projektet Solar Distrikt Nordvest.

  Læs mere på kk.dk/byfornyelse

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Postboks 457

1550 København V