Søg

Sociale forhold – sådan gør vi under corona

Se, hvordan corona-situationen påvirker aktiviteter for udsatte voksne og børn og borgere med handicap.

Denne side er sidst opdateret den 12. oktober 2021 klokken 14:10

Spørgsmål og svar om sociale forhold og corona

Børn og voksne med tilknytning til Borgercenter Handicap

Alle tilbud og indsatser på handicapområdet er i normal drift

Der opfordres stadig til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder opretholdelse af god hygiejne, hyppig rengøring og at blive hjemme og blive testet ved symptomer. 

 

Børn, unge og familier med kontakt til Borgercenter Børn og Unge

Alle tilbud, foranstaltninger og indsatser på børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen er i almindelig drift og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Der kan alene indføres besøgsrestriktioner på et døgntilbud, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed træffer afgørelse om det, fx pga. lokale smitteudbrud.

Her finder du Københavns kommunes underretningsformular, hvis du er bekymret for et barns eller ungs trivsel og udvikling

Udsatte voksne, sindslidende og andre i kontakt med Borgercenter Voksne

Alle tilbud for udsatte voksne og sindslidende er i normal drift

Borgere, som ikke er færdigvaccinerede, testes for COVID-19 inden indflytning på botilbud. 

Borgere på herberger testes for COVID-19 inden eller i forbindelse med indflytning, hvis de ikke er færdigvaccinerede. 

Omsorgspladser for udsatte borgere med symptomer på corona-virus

Socialforvaltningen har etableret midlertidige omsorgspladser til socialt udsatte borgere, der har symptomer på corona-virus og har brug for et isoleret sted at være, indtil de bliver raske.

Borgerne forpligter sig ved indskrivningen til social isolation, så de er i så lidt kontakt med andre mennesker som muligt for at begrænse smitte.

Tilbuddet er døgnbemandet af personale, og indsatsen på tilbuddet er tilpasset sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Hotlines til socialfaglige og sundhedsfaglige spørgsmål

Socialstyrelsen/VISO tilbyder rådgivning på socialfaglige dilemmaer i forhold til corona til ledere og medarbejdere på socialområdet.

Hotlinens telefonnummer er: 72 42 40 00.

Desuden har Social- og Indenrigsministeriet oprettet en hotline-mailadresse til blandt andre sociale tilbud, som nu kan skrive til én adresse for at få svar på spørgsmål om COVID-19.  

Adressen er corona@sim.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyder råd og vejledning om corona til medarbejdere på socialområdet samt i sundheds- og ældresektoren.

Hotlinens telefonnummer er 70 20 02 66.​

Kontakt

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V