Sådan får du åbnet en bro

Her kan du læse om Københavns broer, broåbningstider og bestilling af broåbning.

Det gratis for sejlerne, at gennemsejle broerne inden for åbningstiderne