Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
En række tiltag tydeliggør adskillelsen af gang- og cykelsti og hjælper til mere coronavenlig adfærd.
Ny plan skal hjælpe elever med fagligt og socialt efterslæb. Og hjemsendte elever opfordres til at møde i skole, hvis de mistrives derhjemme
Ny samarbejdsaftale betyder, at unge hjemløse får plads i de bærebygtige containerboliger i CPH Village.

Sider

Facebook og Twitter