Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
24 borgerdrevne projekter får tilsammen 1,2 mio. kr. af Københavns Kommune til at skabe mere biodiversitet i byen.
Donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal betyder, at Stadsarkivet kan etablere en skoletjeneste
Den borgervendte kriminalitet falder i Folehaven, og politiet har strøget området fra sin liste over særligt udsatte boligområder.

Sider

Facebook og Twitter