Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
Der er i 2017 registreret 244 færre magtanvendelser i Socialforvaltningen end i 2016. Faldet skyldes blandt andet nye tiltag og procedurer.
Luftfoto over lokalplanområdet Den Hvide Kødby
Lokalplan nr. 562 Den Hvide Kødby med kommuneplantillæg nr. 16 og miljørapport bekendtgøres den 28. juni 2018
Foto over lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Femøren Station er i høring indtil den 24. september 2018

Sider

Facebook og Twitter