Økonomiudvalgets mødeplan

Her kan du se datoerne for Økonomiudvalgets møder.

Økonomiudvalgets møder foregår på Københavns Rådhus i Udvalgsværelse F.

Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage i tidsrummet kl. 15.30-18.30. 

Møderne er i videst muligt omfang afstemt med møderne i Borgerrepræsentationen. Der er ikke møder i Økonomiudvalget i ferieperioderne (vinter-, sommer- og efterårsferien) samt perioderne omkring helligdagene. I forbindelse med afholdelse af f.eks. budgetseminar afholdes Økonomiudvalgets møde et andet sted end på Københavns Rådhus.

* Der er aftalt fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan den 13. august (kl. 15.30-16.30) og fællesmøde med Handicaprådet den 27. august (kl. 15.30-16.30).

Økonomiudvalgets mødeplan for 2024

1. halvår 2024   2. halvår 2024  
Uge  Mødedato Uge  Mødedato
2 9. januar 33 13. august (Fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan)*
4 23.-24. januar (Budgetseminar) 34 20.-21. august (Budgetseminar)
6 6. februar 35 27. august (Fællesmøde med Handicaprådet)*
10 5. marts 37 10. september
15 9. april 39 24. september
17 23. april 40 1. oktober
19 7. maj 44 29. oktober
21 21. maj 45 5. november
23 4. juni 47 19. november
24 11. juni 49 3. december
    50 10. december

 

Mødemateriale

Hent dagsordner og referater fra udvalgsmøder i Økonomiudvalget.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V