Valg til lokaludvalg

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene. Det sker et par måneder efter kommunalvalget. Der er valg til lokaludvalgene igen i starten af 2026. Det seneste valg var digitalt og fandt sted i februar 2022. Du kan læse om valget i 2022 nedenfor.

Vær med til at skabe de nye lokaludvalg

I starten af 2022 er der igen valg til Københavns 12 lokaludvalg. Som repræsentant for en forening, et råd, en brugerbestyrelse m.m., kan du arbejde for lokale visioner, få erfaring med politik og påvirke bydelens udvikling.

Alle foreninger, råd, organisationer, brugerbestyrelser mfl. kan opstille en kandidat til ét af de 12 lokaludvalg og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2025. 

Hvem kan stille op?

Alle 12 lokaludvalg i København består af 25 medlemmer, der enten er valgt som repræsentanter for foreningslivet eller udpeget af de politiske partier på rådhuset.

Til valget i 2022 skal der vælges 15 foreningsrepræsentanter til hvert lokaludvalg.

For at stille op til et lokaludvalg eller være med til at vælge det nye lokaludvalg, skal du repræsentere en forening, der har lokale aktiviteter i bydelen. Du behøver ikke selv bo i den pågældende bydel.

Skal du stille op?

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du:

  • vil arbejde for lokale visioner for bydelen.
  • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
  • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling. 
  • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling. 
  • vil støtte lokale initiativer – hver bydel uddeler hvert år penge til projekter, arrangementer og aktiviteter i bydelen fra lokaludvalgenes puljemidler. 

De formelle krav

Der er kommet nye regler og retningslinjer for valg til lokaludvalg. 

For at en forening kan opstille en kandidat og/eller stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav: 

  • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har aktiviteter i bydelen. 

Tilmeld dig på vegne af din forening

Som noget nyt bliver valg til lokaludvalg i 2022 afholdt som en digital afstemning, der er åben i to uger i slutningen af februar 2022. 

Forud for den digitale afstemning skal du tilmelde dig valget som repræsentant for din forening.

I kan som forening både vælge at opstille en kandidat til lokaludvalget (der også kan stemme til valget), eller I kan vælge kun at tilmelde en repræsentant, der kan stemme til valget.

Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget.  

Tidsfrister for tilmelding

  • Fristen for at stille op som kandidat til lokaludvalget (og kunne stemme til valget) er den 14. januar 2022 kl. 12.
  • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til valget er den 7. februar 2022 kl. 12.

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V