Lægdommere (domsmænd og nævninge)

Hvert fjerde år indstiller Københavns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge).

På grund af en meget stor interesse, som vi sætter stor pris på, for at komme på Grundlisten har Kultur- og Fritidsforvaltningen været nødt til at lukke for yderligere tilmeldinger til Grundlisten 2023 på nuværende tidspunkt. Man kan søge om optagelse næste gang i 2. halvår af 2026.

Hvis du har meldt dig til Grundlisten, hører du fra os i løbet af marts 2023.

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, man kalder Grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Information om lægdommere

Vis alle

Nyttigt at vide som lægdommer, domsmand eller nævning

 • Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer
 • Du skal regne med at blive indkaldt til at være lægdommer ca. fire gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger 
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning
 • Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer. 

Betaling for arbejdet som lægdommer

 • Som lægdommer får du 1.100 kroner (2022) pr. dag og 120 kroner (2022) for hver nat, du er væk hjemmefra
 • Du får udgifter til transport tilbage, hvis du skal rejse mere end tre km
 • Domstolene oplyser dit honorar til Skattestyrelsen, og der bliver trukket A-skat af beløbet. Pengene bliver indsat på din NemKonto, og du får din lønseddel i Digital Post.

Krav for at kunne blive optaget på Grundlisten

Du skal være opmærksom på at du kun kan komme på Grundlisten, hvis du opfylder nedenstående krav.

 • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2027
 • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed
 • Du skal være dansk statsborger
 • Du skal kunne tale og forstå dansk 
 • Du skal bo i Københavns Kommune. 

Nogle bliver i kraft af deres stilling udelukket fra at blive lægdommer

 • Ministre
 • Ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Præster i folkekirken og andre trossamfund.

Behandling af personoplysninger

Grundlisteudvalget skal i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.), og kontrollere disse oplysninger ved opslag i CPR. Oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten.

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger.

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00