Søg

Lægdommere (domsmænd og nævninge)

Hvert fjerde år indstiller Københavns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge). Næste gang er ved årsskiftet 2022/2023.

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, man kalder Grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Information om lægdommere

Nyttigt at vide som lægdommer, domsmand eller nævning
 • Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer
 • Du skal regne med at blive indkaldt til at være lægdommer ca. fire gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger 
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning
 • Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer. 
Betaling for arbejdet som lægdommer
 • Som lægdommer får du 1.100 kroner (2018) pr. dag og 120 kroner (2018) for hver nat, du er væk hjemmefra
 • Du får udgifter til transport tilbage, hvis du skal rejse mere end tre km
 • Du skal betale skat af pengene for arbejdet. 
Krav for at kunne blive optaget på Grundlisten

Du skal være opmærksom på at du kun kan komme på Grundlisten, hvis du opfylder nedenstående krav.

 • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
 • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed
 • Du skal være dansk statsborger
 • Du skal kunne tale og forstå dansk 
 • Du skal bo i Københavns Kommune. 
Nogle bliver i kraft af deres stilling udelukket fra at blive lægdommer
 • Ministre
 • Ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Præster i folkekirken og andre trossamfund.

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00