Søg

Områdefornyelse Sundby

Her på siden kan du læse kvarterplanen for Sundby og finde info om vores projekter og puljer

Kvarterplanen for Sundby

Områdefornyelsen Sundbys kvarterplan er blevet skabt i tæt dialog og samarbejde med dem der bor, bruger og arbejder i Sundby.

Kvarterplanen har til formål at skabe en fysisk, social og kulturel sammenhæng på tværs af Sundby og er den plan, vi skal arbejde ud fra og frem til 2023.

Er der et projekt i kvarterplanen, som du brænder for – og vil du med i maskinrummet og arbejde for og med projektet – så kan du tilmelde dig en projektudviklingsgruppe. Du kan læse mere om projekterne i kvarterplanen.

Send os en mail, hvis du ønsker at høre mere om at deltage i en projektudviklingsgruppe  

Søg en af to puljer

Områdefornyelsen Sundby har to puljer, man kan søge penge fra:

  • Kultur der forbinder støtter kunst og kulturelle begivenheder, der skaber sammenhæng på tværs af området. (Sidste ansøgningsfrist 1. nov. 2022) 
  • Nye mødesteder og særlige genveje støtter etableringen af grønne og attraktive mødesteder på veje, fortove og gadehjørner, hvor børn, unge og voksne kan mødes og opholde sig. (Puljen har haft sidste ansøgningsfrist og er lukket for ansøgninger) 

Projekter i Sundby

Englandsparken

Tryghed og liv i Englandsparken

Områdefornyelsen vil sætte sig i spidsen for, at Englandsparken får udviklet en helt ny identitet som kobling mellem de to meget forskellige kvarterer, der begge er naboer til området.

Vi vil omdanne området til en tryg og lys park ved at skabe bedre adgang til parken, og dermed skabe bedre muligheder for ophold og aktiviteter.

Læs om Englandsparken og se projektets historik

Visionsplan for Sundby Idrætspark

Områdefornyelsen vil udarbejde et visionsoplæg, der skal sætte fokus på idrætsparkens udviklingspotentiale. Målet er en bedre fysisk sammenhæng mellem Sundby Idrætspark og Englandsparken, og bedre udnyttelse af parkområdet til fritidsaktiviteter.

Læs om planen for Sundby Idrætspark og se projektets historik 

Sundby – fra fælled til Strand

Udvikling af forbindelsen mellem fælled og strand

Områdefornyelsen Sundby vil udvikle bedre forbindelser på tværs af Sundby. Projektet ’Sundby – fra fælled til strand’ skal invitere og inspirere til at bevæge sig på tværs af området. Konkret skal der udvikles en visionsplan, der kan belyse det store potentiale i at bevæge sig på tværs af Sundby.

Læs om projekt 'Sundby - fra fælled til strand' og projektets historik

Sundbyøster Plads

Sundbyøster Plads som lokalt samlingspunkt

Sundbyøster Plads har med sin placering ud til Amagerbrogade potentiale for at blive et lokalt centrum med både handels- og byliv, der kan samle mennesker på tværs af området.

Områdefornyelsen vil arbejde for at løfte Sundbyøster Plads og forløse pladsens potentiale som en inkluderende plads og lokalt samlingspunkt. En plads, der kan danne ramme for mange forskellige typer aktiviteter og understøtte bylivet i bydelen.

Læs om projekt Sundbyøster Plads og se projektets historik

 

Sundby Kirkegård

Udvikling af Sundby Kirkegård

Områdefornyelsen vil i samarbejde med brugerne udvikle Sundby Kirkegårds gamle del inden for rammerne af kommunens politik for udvikling af kirkegårde – med respekt for kirkegårdens arkitektoniske kvaliteter, særlige identitet og historie.

Læs om projekt Sundby Kirkegård og se projektets historik

Bedre boliger

Det er et politisk prioriteret ønske, at alle københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende boliger.

Derfor har staten og Københavns Kommune afsat en ekstraordinær pulje til byfornyelse i Sundby, hvor mange boliger netop trænger til en kærlig hånd. I Sundby er der i alt 368 støjbelastede boliger og hele 1.371 boliger har installationsmangler. Det vil sige, at de enten mangler toilet, bad og/eller fjernvarme i boligen.

Der er mange muligheder for at få støtte til bygningsfornyelse.

Se hvilke muligheder du har for at få støtte til bygningsfornyelse

Unge skaber byrum

Unge skal være med til at bestemme, hvordan byen skal udvikle sig. Derfor har områdefornyelsen, i samarbejde med lokale aktører, arbejdet med at engagere de unge i udviklingen af Sundby.

Det er sket via undervisningsforløb, hvor elever fra Sundbys skoler har deltaget i arbejdet med at udvikle konkrete byrum, og ved at unge har afprøver og kvalificeret potentialerne i Sundbys fysiske steder gennem midlertidige installationer og aktiviteter.

Læs om projekt Unge skaber byrum og se projektets historik
 

Filipsparken uden barrierer

Filipsparken er nedslidt og inddæmmet af hække og buskads, der får parken til at virke indelukket og på nogle timer af døgnet utryg. Filipsparkens grønne område skal åbnes op og udnyttes bedre. Trygheden i parken skal styrkes, og der skal skabes møder mellem parkens forskellige brugere. 

Læs om projekt Filipsparken uden barrierer og se projektets historik

 

Kontakt

Områdefornyelsen Sundby

Parmagade 45

2300 København S