Den boligsociale anvisning

Er du borger i Københavns Kommune, har du et påtrængende boligbehov, og opfylder du de boligsociale kriterier? Så kan der være en mulighed for, at Københavns Kommune kan hjælpe dig med at få en bolig.

For at kunne hjælpe dig med at få en bolig i København, skal du som udgangspunkt have adresse i København, og du skal have psykiske, fysiske eller sociale udfordringer der gør, at du har svært ved selv at finde en bolig, på lige vilkår med andre. At få anvist en bolig skal afhjælpe dine psykiske, fysiske eller sociale udfordringer helt eller delvist. Du skal kunne indgå i et almindeligt boligmiljø, eventuelt med støtte. Derudover skal du kunne dokumentere, at du har en indtægt.   

Kriterierne for boligsocial anvisning

Alle fire kriterier skal være opfyldt og Københavns Kommune kan kun give dig ét boligtilbud.

 1. Du skal have et påtrængende boligproblem kombineret med sociale problemer, som kan afhjælpes helt eller delvist, hvis du får en bolig gennem kommunen.
   
 2. Du er ikke selv i stand til at løse dit boligproblem på en rimelig måde. Det bedømmer vi ud fra en helhedsvurdering af dine sociale, økonomiske og sundhedsmæssige forhold samt familieomstændigheder. 
   
 3. Du skal kunne klare at bo i en almen bolig og tilpasse dig et almindeligt boligmiljø, eventuelt med støtte. 
   
 4. Du skal have tilknytning til Københavns Kommune. I vores vurdering af din tilknytning til kommunen ser vi som udgangspunkt på, om du bor og regelmæssigt opholder dig i København. Derudover kan vi inddrage øvrige faktorer såsom dit netværk og øvrig kommunal tilknytning.

Du opfylder som udgangspunkt IKKE de boligsociale kriterier, hvis den problemstilling du har ALENE, er en aktuel boligproblematik, f.eks.

 • Har været udrejst af Danmark, kommet tilbage igen og står uden bolig.
 • Har en lejlighed, der er for lille til familiens størrelse.
 • Skal flytte hjemmefra eller fraflytte studiebolig eller fremleje.
 • Er boligløs på grund af skilsmisse eller samlivsophør og eventuelt skal have samvær med børn.
 • Hvis der sker en familieforøgelse i forbindelse med, at du bliver gift og/eller, at du får flere børn. 

Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, om du opfylder de boligsociale kriterier.

Er du i tvivl, om du opfylder kriterierne og ønsker du råd og vejledning, eller vil du søge om at blive indstillet til en bolig, kan du kontakte os via nedenstående kontaktmuligheder.

Hvis du henvender dig skriftligt, opfordrer vi dig til at skrive dit telefonnummer, så vi har mulighed for at ringe til dig.

 

Kontakt

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Vibevej 9

2400 København NV

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du oplyser dit telefonnummer, når du skriver til os.

Åben modtagelse

Vibevej 9
2400 København NV
Telefon: 33 17 44 01

Åbnings- og telefontid:

Mandag – fredag: 10-13
Personlig henvendelse på andre tidspunkter kan ske efter aftale.

Psykiatrienheden

Psykiatrienheden

Valdemarsgade 6

1665 København V

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 46
2200 København N
Telefon: 33 17 42 62

Åbningstid:

Mandag - fredag kl. 9-15

Telefontid:

Mandag - fredag  kl. 10-13

Torsdag kl. 11-13

Fredag kl. 10-13

Personlig henvendelse efter aftale

Valdemarsgade 6
1665 København V
Telefon: 33 17 68 96

Hjemløse- og Udsatteenheden

Hjemløse- og Udsatteenheden

Sundholmsvej 22

2300 København S

Åbningstider

Mandag-fredag 10.00-13.00

Enheden for Sociale ydelser i Matthæusgade 1

Enheden for Sociale ydelser i Matthæusgade 1

Matthæusgade 1

1666 København V

Åbningstider i den åbne modtagelse på Matthæusgade

Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10.00-15.00
Torsdag fra kl. 13.00-17.00
Fredag fra kl. 10.00-13.00

Åbningstider i den telefoniske rådgivning, enkeltydelser/økonomisk støtte

Mandag – tirsdag kl. 10.00-14.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Åbningstider i den telefoniske rådgivning, førtidspension

Mandag – tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 13.00-15.00
Fredag kl. 10.00-12.00

BCH Modtagelsen Kontaktcenter

BCH Modtagelsen Kontaktcenter

Borups Allé 43, 1

2200 København N

Telefontid

Mandag-fredag 09.00-15.00