Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager dels de boligsociale opgaver og dels de beskæftigelsesrettede opgaver.

Bolig & Beskæftigelsesenheden er en bydækkende enhed i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Borgercenter Voksnes målgruppe er udsatte og psykisk syge borgere og målet er at støtte borgerne i at være en del af samfundet, på egne og samfundets betingelser. Enheden betjener en åben borgermodtagelse og beskæftiger sig alene med borgere over 18 år.

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager dels de boligsociale opgaver og dels de beskæftigelsesrettede opgaver, såvel i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen og koordineringen af ressourceforløb som leverandøropgaver for Beskæftigelsesområdet. Bolig- og Beskæftigelsesenheden samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om rehabiliteringsindsatsen og forskellige mentorordninger. Den boligsociale anvisning, deleboligordningen og opfølgning på fraflytningssager er ligeledes placeret i enheden.

Har du brug for at høre om muligheden for at få anvist en bolig?

Hvis du bor i Københavns Kommune og har akut behov for en bolig er der en række kriterier du skal opfylde for at få anvist en bolig gennem Københavns Kommune. Det er ikke en hurtig boligløsning her og nu.

Enheden har en åben borgermodtagelse på Vibevej. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om hvilke muligheder du har for at få anvist en bolig og hvilke boligsociale anvisningskriterier der skal være opfyldt. 

Kontakt

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Vibevej 9

2400 København NV

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du oplyser dit telefonnummer, når du skriver til os.

 

Åben modtagelse

Vibevej 9
2400 København NV
Telefon: 33 17 44 01

Åbnings- og telefontid:

Mandag – fredag: 10-13