Nabo til en metrobyggeplads

Her kan du se, hvor meget metrobyggeriet må støje, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage

Spørgsmål eller klage over støj  

Hvis du er generet af metrobyggeriet, kan du kontakte kommunens metrotilsyn på mail midlakt@tmf.kk.dk

Kommunens metrotilsyn har ikke mulighed for at standse støjende arbejde, men vi undersøger forholdene i forbindelse med din henvendelse og vurderer, om der er sket en overskridelse af støjreglerne. 

Hvis du er generet at støj fra byggeriet, kan du kan også ringe til Metroselskabet på    tlf. 72 30 20 20 eller skrive til nabo@m.dk. Spørgsmål om kompensation for støjgener skal også rettes til Metroselskabet.  

Døgnvagt 

Hvis du er generet at støj fra byggeriet uden for normal arbejdstid, kan du kan ringe til Metroselskabets døgnvagt på tlf. 72 30 20 20.

Støjgrænser og støjmålinger ved metrobyggepladserne

Hvis du bor tæt ved en Metrobyggeplads, oplever du måske støjgener i de perioder, hvor der arbejdes på pladsen. Der er fastsat støjgrænser for de enkelte byggepladser i hver byggefase og på forskellige tidspunkter af døgnet. Reglerne for støj er fastlagt i byggepladsbekendtgørelsen. 

Der laves støjmålinger løbende ved alle byggepladserne på Nord- og Sydhavnsafgreningen. På Cityringen bliver der kun målt støj på Københavns Hovedbanegård og på Østerport Station. Københavns Kommune modtager og kontrollerer støjmålingerne hver dag. Derudover gennemfører Københavns Kommune tilsyn på byggepladserne i dag- og aftenstimerne i form af stikprøvekontrol.

Hvis støjgrænserne overskrides

Hvis Københavns Kommune konstaterer, at støjgrænserne bliver overskredet vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse, kan vi give et pålæg om at overtrædelsen skal stoppes indenfor en bestemt frist. 

Tjek støjforholdene ved byggepladsen nær dig

Herunder kan du se, hvad støjniveauet er, hvilken fase i byggeprocessen man er i gang med og hvilke støjgrænser, der gælder ved den Metrobyggeplads, hvor du bor. 

Kontakt