Luftforurening i København

Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer henover sommeren for at blive klogere på byens luftkvalitet.

Placering af de fem kommunale luftmålestationer

Luftmålestationerne opsættes som en fælles indsats mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som led i indsatsen ”Øget viden om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København".

Fra efteråret 2020 leverer luftmålestationerne data og viden om luftforurening og belyser, hvor omfattende luftforureningen er i områder med meget trafik, hvor der færdes mange mennesker eller i områder, hvor mange fyrer i brændeovn.

Data fra luftmålestationerne giver Københavns Kommune et mere retvisende billede af luftforureningen end vi har i dag, og dermed et bedre grundlag for at vurdere de sundhedsskadelige effekter.

 

Kontakt