Luftforurening i København

Københavns Kommune har opsat fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet.

Placering af de fem kommunale luftmålestationer

Luftmålestationerne er opsat som en del af indsatsen ”Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København", på fem udvalgte steder i byen for at skabe øget viden om, hvor omfattende luftforureningen er i områder med fx meget trafik og mange mennesker, og hvor mange fyrer op i brændeovne.

Tjek luftforureningen for de fem udvalgte steder.

Kontakt