Luftforurening i København

  • Luften over København
Luftforureningen i København kommer især fra trafik og tomgang, og fra røg fra brændeovne.

Luftforureningen i København er både påvirket af lokale kilder i byen (brændeovne, trafik, virksomheder, arbejdsmaskiner) og kilder fra resten af Danmark og fra Europa (herunder skibe og landbrug og forurening fra andre kommuner)

Hovedparten af luftforureningen med partikler (ca. 95 %) stammer fra kilder udenfor byen. Det er forurening fra kilder som landbrug, skibsfart og kraftværker, som er blæst hertil med vinden over store afstande. Når det gælder luftforurening med kvælstofdioxid (NO2) er udefrakommende kilder mindre dominerende. Her bidrager lokale kilder som vejtrafik og brændeovne med ca. 44 % af forureningen og udefrakommende kilder med ca. 58 %.

 

Kontakt