Uddannelse af kommende medarbejdere

Til virksomheder, der vil vide mere om opkvalificering inden ansættelse, lære- og elevpladser og voksenlærlingeordningen.

Opkvalificering inden ansættelse

Virksomheder inden for brancher med mangel på arbejdskraft kan nu sikre sig, at ledige har opnået nødvendige kompetencer inden ansættelsen. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere kan nemlig få faglig opkvalificering forud for deres næste job i de brancher, der mangler arbejdskraft. Dermed får den ledige de helt rette kompetence inden for netop din branche. Som virksomhed skal du blot afgive en erklæring om, at du vil ansætte den ledige efter opkvalificeringen.

Uddannelse i virksomheden (lære- og elevpladser)

Det er en god investering i jeres virksomhed at oprette lære- og elevpladser. I får udbetalt tilskud, sparer udgifter til arbejdsgivernes uddannelsesbidrags-kasse (AUB) på, og I er samtidig med til at sikre, at København får flere faglærte medarbejdere.

En elev eller lærling kræver naturligvis ekstra tid og opmærksomhed, især i starten af uddannelsen. Men mange virksomheder oplever hurtigt en økonomisk gevinst og en positiv effekt af at få nye indspark og ekstra hænder til at tage fra.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse. Vælger I en elev inden for et af de uddannelses-områder, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden, kan I desuden få udbetalt op til 5.000 kr. pr. elev i bonus.

Har I før haft ansat lærlinge, og vælger at uddanne endnu flere lærlinge i forhold til tidligere, kan I få udbetalt en bonus på op til 25.000 kr. pr. elev.

Nye regler om AUB bidrag
I januar 2018 kom der nye regler for virksomheder, der i forvejen har ansatte med en erhvervsuddannelse, der gør det endnu mere fordelagtigt at uddanne elever. For jo flere elever, I uddanner, des lavere bidrag skal I betale til arbejdsgivernes uddannelses-bidrags-kasse (AUB). Omvendt skal I betale et større bidrag, hvis ikke I ikke uddanner tilstrækkeligt med elever.

Har du brug for mere information om reglerne, kan du ringe til os – på 82 56 39 66. Vi kan også hjælpe med at finde egnede elever.

Du kan også læse mere her

Voksenlærlingeordningen

I 2020 blev voksenlærlingeordningen forenklet - både for den ledige og for virksomhederne. Reglerne for tilskud til virksomhederne er også gjort enklere:

  • Der gives 45 kr. i timen i praktikperioderne under hele uddannelsen, hvis det er en person, der kommer fra ledighed.
  • Hvis det er en person, der kommer fra beskæftigelse, kan du som virksomhed få 30 kr. i timen i praktikperioderne under i de første 2 år af uddannelsen.
  • Det er ikke muligt at få tilskud til en voksenlærling, der har været ansat i virksomheden inden for de seneste 6 måneder, medmindre personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

Læs mere om voksenlærlinge-ordningen

Hør mere
Kontakt Københavns Erhvervshus og hør mere om dine muligheder

Kontakt