Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Vi skal stadig passe på hinanden. Se hvilke tiltag der er for brug af byen.

Senest opdateret 1. juli 2021 kl. 09:00

Et bredt politisk flertal på Christiansborg er blevet enige om en plan for udfasning af alle COVID-19 restriktioner i lyset af den stabile smittesituation og fortsatte udrulning af vacciner.

Udfasningen sker gradvist den kommende tid, og alle restriktioner vil være udfaset 1. september 2021 – på nær i nattelivet samt ved udendørs arrangementer med over 2.000 deltagere og indendørs stående arrangementer, hvor der skal vises coronapas frem til 1. oktober.

Kravet om mundbind/visir er nu ophævet på alle områder - undtagen i den kollektive transport.

Det indendørs forsamlingsloft er på 250 personer
Den udendørs forsamlingsloft er på 500 personer

Øvrige restriktioner og retningslinjer (herunder arealkrav) udfases, ensrettes og forsimples fra 14. juni 2021 og hen over sommeren.
Efter udfasningen vil sundhedsmyndighedernes anbefalinger begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse - test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.

Med forbehold for ændringer, så gælder følgende:

Indendørs kultur- og fritidsfaciliteter

Alle indendørs kultur- og fritidsfaciliteter kan holde åbent.
Også dem som ikke måtte åbne i de forrige faser. 

Se mere om foreningsaktiviteter på siden Regler og muligheder for foreninger under corona.

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, kan have op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500.
Fra den 1. august kan indendørsarrangementer operere med sektioner á 1.000 personer.
Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål kan have op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er åbne for ophold på biblioteket, og det er muligt at finde bøger på reolerne og bogudstillinger.

Svømmehaller

Svømmehallerne er åbne, men vær opmærksom på, at forsamlingsloftet på 250 personer indendørs, også gælder i svømmehallen.
Det betyder, at der i den offentlige åbningstid kan opstå ventetid.

Læs mere om den aktuelle situation på de enkelte anlæg, og se deres åbningstider på vores side om svømmehaller, havnebade, friluftsbade og strande på hjemmesiden om Vandet i byen.

Indendørs idrætsanlæg

De indendørs idrætsanlæg må åbne.
Den indendørs forsamlingsgrænse er på 250 personer

Kulturhuse

Se de enkelte kulturhuses hjemmesider for åbningstider og arrangementer:
Der er en oversigt over Københans Kommunes kulturhuse 
https://www.kk.dk/artikel/kulturhuse-i-koebenhavn

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Stadsarkivet og Københavns Museum er åbne.

De udendørs kulturinstitutioner

De udendørs kulturinstitutioner har mulighed for at holde åbent.
Man er nødt til selv at kontrollere oplysningerne, inde på de enkelte steders/institutioners egne hjemmesider, og få de nyeste og opdaterede oplysninger, åbningstider og retningslinjer.
Det samme gælder forlystelsesparker, kasinoer og indendørsområder i for eksempel zoologiske haver.

De udendørs fritidsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet er på 500 personer.

Det er derfor tilladt at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 500 tilstedeværende.
De tilstedeværende omfatter alle – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.

Yderligere information om foreningslivets muligheder findes på siden Regler og muligheder for foreninger under corona.

Professionel idræt

Forsamlingsloftet gælder ikke for den professionelle idræt.

Der åbnes for op til 25.000 tilskuere til EM-kampene i Parken.

Se om Covid-19 påvirker tilbud og services i Københavns Kommune

Københavns Kommune har samlet en fælles side, med de tilbud og services der lige nu er påvirkede eller helt ændrede af situationen og restriktionerne.
Se derfor på: www.kk.dk/corona-kk, hvis dit spørgsmål handler om Københavns Kommune.

Om coronapas - og en tidslinje med krav og ændringer frem til 1. oktober

Et coronapas er en negativ test som er max 72 timer gammel (dog 96 timer gammel for PCR-tests fra 1. juli)
eller bevis på vaccination (første vaccination inden for 14 dage før aktiviteten er nok) til aktiviteter for aldersgrupper over 18 år.

Ansvar for tjek uddelegeres til foreninger og arrangører.

Kravet om Coronapas til forenings-, aftenskole- og fritidsaktiviteter (bortset fra indendørs idræt) ophørte fra den 14. juni.

Krav om Coronapas til indendørs idræt ophører fra den 1.  august.

Krav om Coronapas for adgang til spillesteder, biografer, teatre m.v., hvor der er mindre end 500 deltagere, ophører den 1. august.

Krav om Coronapas til udendørs kulturarrangementer med siddende publikum ophører fra 1. august (hvis deltagertal er under 2.000).

Krav om Coronapas til udendørs kulturarrangementer med stående publikum ophører 1. september.

Krav om Coronapas til indendørs kulturarrangementer med siddende publikum ophører 1.  september.

Krav om Coronapas på serveringssteder ophører 1. september.

Krav om Coronapas ved indendørs kulturarrangementer for stående publikum og indendørs for siddende publikum på over 2.000 ophører fra den 1. oktober.

Hvad er en sognenedlukning?

Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet.
Det betyder blandt andet at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes.
Det omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter.
Derudover opfordres foreninger til også at aflyse udendørsaktiviteter i sognet.
De berørte foreninger får direkte besked.
Københavns Kommune orienterer løbende om op- og nedlukninger på hjemmesiden Sogne-nedlukning.

Københavns Kommune følger smitteudviklingen i byens 56 sogne tæt, så der hurtigt kan sættes ind med målrettet kommunikation til berørte brugere og borgere, hvis det er nødvendigt at lukke konkrete sogne - og tilsvarende ved genåbning.

Genstartspuljer til kulturen

Fem puljer på i alt 37,5 mio. kr. skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet.
De fem puljer skal understøtte aktiviteter i vækstlaget, udforskning af nye formater i det offentlige rum og omlægninger samt nytænkning af allerede eksisterende projekter til for eksempel udendørs versioner. Alle aktiviteter skal bidrage til genåbningen af kultur- og idrætslivet efter COVID-19-nedlukningen.
Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger, når alle midler er uddelt.
Læs mere om puljerne her.

Kontakt