Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Vi skal passe på hinanden. Derfor er der indført en række tiltag for brug af byen.

Senest opdateret  14. januar 2021  kl. 10:00

Krav om brug af mundbind forlænges til 28. februar - og skærpede regler om forsamling

Du skal bære mundbind indendørs alle offentlige steder. Kravet om mundbind kan opfyldes ved at bære mundbind, visir eller såkaldt halvvisir (der dækker næse og mund, men ikke nødvendigvis øjnene).
Man må maksimalt samles 5 personer ad gangen. 

Yderligere stramninger til 7. februar

Det stigende smittetal betyder yderligere skærpede restriktioner. 
Alle kommunale faciliteter og øvrige indendørsarealer, hvor der udøves idræts-, forenings- aftenskole- og fritidsaktiviteter, holdes lukket for offentligheden frem til og med den 7. februar 2021. 
Det betyder, at der er lukket for alle Københavns Kommunes idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, foreningslokaler, skolehaller og sale mv. 

Alle andre kulturinstitutionerne lukker også for offentligheden til og med den 7. februar 2021.
Det betyder, at der lukkes for teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, aftenskoler, biblioteker, daghøjskoler, samt musik- og kulturskoler.
Frem til den 7. februar 2021 gælder der en nedlukning for alle indendørs aktiviteter. Også for børn og unge. 

Forsamlingsloftet er sænket fra 10 til 5 personer. Det gælder foreløbig til og med 7. februar 2021.

Afstandskravet bliver hævet fra en meter til to meter.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, så det ikke længere er muligt at samle op til 500 siddende personer ved eksempelvis konferencer, kulturarrangementer, idrætsarrangementer og generalforsamlinger.

Indendørs idrætsanlæg og sportsbaner

Alle Københavns Kommunes indendørs idrætsanlæg og sportsbaner er lukkede og kan ikke benyttes. Lukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

Der er kun udendørs aktiviteter tilbage

Det betyder, at det kun er muligt at gennemføre aktiviteter udendørs, og det gælder både i foreninger og som privatperson.
Man skal også være opmærksom på, at det ikke længere vil være muligt at benytte hverken omklædningsrum, badefaciliteter, depotrum eller toiletter i forbindelse med de kommunale anlæg og baner. 
Yderligere vil lyset på de udendørs baner blive slukket klokken 20.00

Svømmehaller 

Alle Københavns Kommunes svømmehaller holder lukket. 
Lukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

Kulturhusene

Alle kulturhuse i København er lukkede. 
Lukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Stadsarkivet og Københavns Museum er alle lukkede. 
Lukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er alle lukkede.
Lukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

Eliteidræt

Eneste undtagelse er professionelle idrætsudøvere, som fortsat kan anvende indendørsarealer til træning og kampe. 
Der kan ikke længere afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede, f.eks. Superligakampe.

Bemandede legepladser åbne 8-16 

Byens bemandede legepladser er åbne med reduceret bemanding, og der arrangeres ingen aktiviteter. Du kan desværre heller ikke låne legesager, cykler mm.  

Toiletter 

Du kan fortsat bruge alle toiletter uden opsyn i byen. Dertil holder tre toiletter med opsyn ved Rådhuspladsen, Nyhavn og Israels Plads ligeledes åbent, mens de øvrige toiletter med opsyn holdes lukket. Alle toiletter rengøres fortsat hyppigere end normalt. 

Ensretning omkring Sortedams Sø og Peblinge Sø og på Christianshavns Vold 

Der er igen ensrettet rundt om de indre søer: Sortedams Sø og Peblinge Sø samt på Christianshavns Vold ved stien langs Stadsgraven. Gå-retningen er med uret ved søerne og på volden er gå-retningen fra Torvegade ned mod Langebro. 

Kontakt