Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker, hvordan du kan bruge byen

Senest opdateret  7. oktober 2020  kl. 16:15

Københavns kultur- og fritidsfaciliteter er som udgangspunkt åbne og kan bruges igen. Dette gælder også faciliteter på skolerne.

MEN: Coronavirusen er her stadig.

Derfor skal vi fortsat overholde retningslinjerne, som gjaldt før sommerferien:

 • God håndhygiejne.
 • Aftørring af kontaktflader.
 • Overholdelse af afstandskravene.
 • Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, skal aktiviteterne tilrettelægges derefter.

Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at komme tilbage til en fuld og hel genåbning.

Nye regler for forsamlingsforbuddet

Ud fra en samlet vurdering af smittesituationen har sundhedsmyndighederne iværksat følgende tiltag, der også gælder for Københavns Kommune:

• Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer

Tiltaget gælder foreløbigt frem til den 31. oktober.

Idrætsanlæg

Nu kan du igen få adgang til kommunens idrætsanlæg. Vi anbefaler, at du orienterer dig på det specifikke idrætsanlægs hjemmeside, da åbning og regler omkring brugen af faciliteterne kan variere fra anlæg til anlæg. 

Du har tidligere kunnet finde information til foreninger her. Den information ligger nu på separat side, som du tilgår i højre side eller ved at klikke her.

Helt overordnet gælder dog følgende retningslinjer lige nu:

 • Alle lokaler udstyres med oplysninger om max. deltagerantal inkl. tilskuere.
 • Nogle lokaler kan underopdeles til flere aktiviteter, men aldrig til mere end 1 person pr. 4 kvadratmeter.
 • Omklædnings- og badefaciliteter kan benyttes, hvis holdet/foreningen sørger for aftørring af kontaktflader efter sig.
 • Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter.
 • Da omklædningssituationen er den, som giver de største problemer, opfordrer vi til, at man klæder om hjemmefra.
 • Det er tilladt at opholde sig i foyerområder, men vi opfordrer generelt til at opholde sig mindst muligt på anlæggene.
 • På skolefaciliteter vises der ekstra hensyn og opmærksomhed, mens der stadig er elever på skolen.

For svømmehaller og friluftsbade gælder yderligere

 • Der skal foretages personlig afvaskning før brug
 • Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter
 • Der opsættes markering/skiltning i omklædning og bad for at overholde afstand- og antalskrav
 • Faciliteten forlades uden bad
 • Brugerne rengør kontaktflader efter hver brug

Vi anbefaler, at du orienterer dig på den specifikke svømmehal eller friluftsbads hjemmeside

Kulturhusene

Kulturhusene er åbne. I kan benytte mødelokaler og værksteder i alle kulturhusene.
I det omfang det er muligt, vil de forskellige kulturhuse også åbne for andre aktiviteter. Fordi kulturhusene er så forskellige i både faciliteter og muligheder, skal I tjekke kulturhusenes egne hjemmesider for information om, præcis hvilke aktiviteter der åbner.
Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert. Det betyder, at der i første omgang kun er fri adgang til caféen i det enkelte kulturhus. Al anden aktivitet i kulturhusene kræver en forudgående reservation eller en aftale med husets medarbejdere.

Kontaktpersoner i bydelene

Kultur Ø: Alexander Lehmann, IR4E@kk.dk

Kultur S: Thomas Bøgh, FF5B@kk.dk

Kultur V: Mikkel Simonsen, AL2G@kk.dk

Kultur N: Besar Rakipi, rakipi@kk.dk

Grøndal Multi Center: Nete Kruuse Mikkelsen, J06P@kk.dk

Aftalen om genåbning og Kulturministeriets retningslinjer

Den 6. juni indgik regeringen og alle partier i Folketinget en aftale om yderligere genåbning inden for idrætten og foreningslivet i Danmark, der sker som en del af den såkaldte fase 3 i genåbningen.
Af aftalen fremgår det bl.a., at partierne er enige om fra d. 8. juni at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.
Læs hele aftaleteksten for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

Kulturministeriet retningslinjer er offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside
Hent alle offentliggjorte retningslinjer på Kulturministeriets område.

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Museum har åbent. For at overholde myndighedernes retningslinjer og sikre, at det er trygt at besøge museerne, vil der være en begrænsning i antallet af besøgende. Se mere info på museernes hjemmesider, hvor billetter også kan købes online.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er åbne, men der er stadig visse restriktioner: Københavns Biblioteker er genåbnet - Se hvordan.

Ensrettet fodgængertrafik om søerne

Fodgængertrafikken rundt om søerne er fortsat ensrettet for at sikre at der også er områder, hvor udsatte grupper kan færdes trygt.

Turistinformationen

Turistinformationen er åben.

Københavns Kommunes retningslinjer til honorarstøttede spillesteder og musikforeninger under COVID-19

Det er nu muligt, for modtagere af projekttilskud at beholde deres tilskudsmidler, selvom de aktiviteter, de har fået tilskud til, ikke kan afholdes pga. COVID-19. 
Det gælder for så vidt angår støtte fra Københavns Kommune i perioden 12. marts til 31. august 2020. Og fra Statens Kunstfond fra den 9. marts til den 8. juni 2020.
De dokumentationskrav tilskudsmodtagere skal opfylde for at kunne beholde tilskuddet, kan læses i ”Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond”.
Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/414