Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker, hvordan du kan bruge byen.

Senest opdateret  29. maj  2020  kl. 12:30

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Museum har åbent fra den 26. maj. For at overholde myndighedernes retningslinjer og sikre, at det er trygt at besøge museerne, vil der være en begrænsning i antallet af besøgende. Se mere info på museernes hjemmesider, hvor billetter også kan købes online.

Kulturhuse

Alle kulturhuse er omfattet af fase 3, og er lukkede til og med den 8. juni 2020.

Svømmehaller

Alle svømmehaller er lukkede og omfattet af fase 4, og åbner derfor først primo august 2020.

Mange legepladser er nu reserveret til institutioner

Børnehaver og vuggestuer har brug for ekstra plads, og derfor låner de en lang række af byens legepladser og grønne områder i parkerne. De udlånte legepladser er alene forbeholdt institutionen i deres åbningstider. Du kan derfor møde en lukket legeplads – fyldt med børn. 

Se kortet over alle byens legepladser og find en, der ikke er reserveret på kortet.

Bemandede legepladser

Næsten alle de bemandede legepladser er reserveret til skoler og institutioner i dagtimerne. De indendørs faciliteter er lukkede. 

Dyrene på Bonderen, By Oasen og Karens Minde bliver passet som sædvanligt, men der er ikke adgang til dyrene for børn og voksne.

I øjeblikket er det kun Mimersparken, der ikke er reserveret.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er åbne. I første omgang vil det kun være muligt at aflevere og låne reserverede bøger og materialer i et begrænset tidsrum på hverdagene.

Det er ikke muligt at tage ophold på biblioteket og fx sidde og læse, arbejde eller låne bøger direkte fra hylderne. Du finder info om, hvordan du afleverer og låner bøger her, hvor du også finder mere information om bibliotekernes genåbning: bibliotek.kk.dk 

Hovedbiblioteket har som det eneste bibliotek åbent for adgang til at låne bøger direkte fra dele af samlingen. Du kan finde dem på bogudstillinger i stuen og første sal, ligesom adgangen til samlingen til voksne også åbnes. Der er fortsat ikke adgang til aviser og tidsskrifter, ligesom dele af Hovedbiblioteket inklusiv børneetagen fortsat er utilgængelig.  

Idrætsanlæg

Alle indendørs idrætsanlæg er lukkede til og med den 8. juni 2020.

Udendørs idrætsanlæg kan benyttes af foreninger til aktiviteter tilrettelagt på en sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med idrætsorganisationernes retningslinjer. Afstandskrav og forsamlingsforbud gælder fortsat.

Hvad må, kan og skal foreninger udendørs – når de genåbner?

Som forening kan det være svært at overskue, hvad man må, kan og skal. Derfor har vi samlet de vigtigste retningslinjer for en genåbning af det udendørs idræts- og foreningsliv. Det kan læses i pdf-dokumentet som hedder ” Hvad må, kan og skal foreninger - udendørs”. Det finder du nederst på denne side. Vi sørger løbende for at opdatere dokumentet, så se godt efter om du selv har den nyeste udgave.

Ensrettet fodgængertrafik om søerne

Efter ønske fra Københavns Politi ensrettes fodgængertrafikken rundt om søerne for at mindske smittefaren.

Følg skiltningen der er sat op.

Turistinformationen

Turistinformationen er lukket for fysisk fremmøde til og med den 8. juni 2020. Der vil blive besvaret telefonopkald og mails. 

Københavns Kommune følger statens retningslinjer til honorarstøttede spillesteder og musikforeninger under COVID-19

Det er nu muligt, for modtagere af projekttilskud at beholde deres tilskudsmidler, selvom de aktiviteter, de har fået tilskud til, ikke kan afholdes pga. COVID-19. 
Det gælder aflyste aktiviteter i perioden 9. marts til 8. juni. De dokumentationskrav tilskudsmodtagere skal opfylde for at kunne beholde tilskuddet, kan læses i ”Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond”. Hvis det politisk besluttes at udvide perioden for bekendtgørelsen, som er gældende for 9. marts – 8. juni, vil perioden for retningslinjer forlænges tilsvarende. 
Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/414
Da honorarstøtten er finansieret af både stat og kommune, indfører Københavns Kommune samme retningslinjer for deres andel, så retningslinjerne er gældende for hele honorarstøtten.