Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Vi skal passe på hinanden. Derfor er der indført en række tiltag for brug af byen.

Senest opdateret 06. maj 2021 kl. 14:25

Det indendørs forsamlingsforbud er hævet til 25 personer.
Den udendørs forsamlingsgrænse er hævet til 75 personer
Det anbefales dog fortsat, at man begrænser sin sociale kontakt.
Alle øvrige restriktioner gælder stadig.

Med forbehold forbehold for ændringer, så gælder følgende:

Indendørs kultur- og fritidsfaciliteter

Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og efter indendørs forsamlingsgrænse.
For personer mellem 18 og 70 år gælder det dog kun ikke-kontaktsport, mens al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år genåbnes.
Der afventes afklaring fra Kulturministeriet og KL på omfanget af åbningen for selvorganiserede idrætsudøvere, herunder åbning af svømmehallerne, brug af badmintonbaner mv.

Se mere på siden der hedder: Regler og muligheder for foreninger under corona.

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, kan genåbne med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500.
Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er åbne for ophold på biblioteket, så det igen er muligt at finde bøger på reolerne og bogudstillinger - med coronapas.

Det er også muligt, at aflevere og afhente reserverede bøger på Københavns Biblioteker, uden forudgående tidsbooking.

Gebyrfriheden udløb den 3. maj 2021 og derfor vil  gebyrer for overskridelse af lånetiden nu blive udmålt efter bøgernes og materialernes oprindelige udlåns- og afleveringsdato.

Svømmehaller

Svømmehallerne er åbne, men vær opmærksom på, at forsamlingsloftet på 25 personer indendørs, også gælder i svømmehallen. Det betyder, at der i den offentlige åbningstid kan opstå ventetid.
Saunaerne er fortsat lukkede.
OBS: Husk, at have gyldigt coronapas klar ved indgangen.

Læs mere om den aktuelle situation på de enkelte anlæg, og se deres åbningstider på vores side om svømmehaller, havnebade, friluftsbade og strande på hjemmesiden om Vandet i byen.

Indendørs idrætsanlæg

Indendørsfaciliteter er delvist åbne for:
- Børn og unge under 18 år: alle idrætsaktiviteter
- Personer mellem 18 og 70 år: idrætsaktiviteter der ikke er kontaktsport
- Personer over 70 år: alle idrætsaktiviteter

Hvad er kontaktsport?

Der er i øjeblikket ingen indendørs kontaktsport for personer mellem 18 og 70 år.
Københavns Kommune vurderer følgende idrætsgrene som værende kontaktsport:
Basketball, Boksning, Brydning, Ishockey, Pardans, Indendørs fodbold og futsal, Hockey, Håndbold, Judo, ju-jitsu, Karate, Kickboksning/thaiboksning, Floorball, Taekwondo, Vandpolo, Skøjteløb (pardans) og kampsport i øvrigt

Det vil med de nuværende retningslinjer heller ikke være muligt for disse idrætsgrene at gennemføre 'corona-sikker' træning for deltagere over 18 år.
Det betyder at disse idrætsgrene, indtil videre, ikke kan benytte idrætsanlæggene til deres aktiviteter for aldersgruppen 18 til 70 år.

Kulturhuse

Se de enkelte kulturhuses hjemmesider for åbningstider og arrangementer: Der er en oversigt over Københans Kommunes kulturhuse 
https://www.kk.dk/artikel/kulturhuse-i-koebenhavn
Restauranter, caféer o.lign. der er tilknyttet kulturhusene, kan være åbne - med coronapas og bordbestilling. De følger ikke nødvendigvis kulturhusets åbningstider.

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Stadsarkivet og Københavns Museum er åbne – med coronapas.

De udendørs kulturinstitutioner

Øvrige udendørs kulturinstitutioner, har også mulighed for at holde åbent. Dog med et krav om, at man som besøgende skal fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel. Man er nødt til selv at kontrollere oplysningerne, inde på de enkelte steders/institutioners egne hjemmesider, og få de nyeste og opdaterede oplysninger, åbningstider og retningslinjer.

De udendørs fritidsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet er hævet til 75 personer.

Det er derfor tilladt at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 75 tilstedeværende.
De tilstedeværende omfatter alle – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.

Yderligere information om foreningslivets muligheder findes på siden Regler og muligheder for foreninger under corona.

De ubemandede anlæg

De ubemandede anlæg, som hører under Københavns Kommune, vil fortsat være lukkede for alnindelig offentlig brug, (aflåste og uden lys).

Professionel idræt

Forsamlingsloftet gælder ikke for den professionelle idræt.
Og professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer til træning og kampe.

Der åbnes til fodboldkampe i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner med adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand. Der vil være krav om coronapas

Bemandede legepladser

Københavns Kommune har over 125 legepladser fordelt over hele byen. 27 af legepladserne er bemandet med pædagogisk personale. Find en legeplads og se de aktuelle muligheder og åbningstiderne på deres hjemmeside 
https://www.kk.dk/legeplads

Toiletter

Du kan bruge alle toiletter uden opsyn i byen. Her gælder de normale åbningstider.
Dertil holder tre toiletter med opsyn ved Rådhuspladsen, Nyhavn og Israels Plads ligeledes åbent, mens de øvrige toiletter med opsyn holdes lukket. Alle åbne toiletter rengøres hyppigere end normalt.

Ensretning af kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård

Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård er i år åben med ensretning og uden mulighed for at slå sig ned eller gøre ophold. Der er indgang til den ensrettede rute via kirkegårdens hovedindgang ved Frederiksborgvej. Vi forventer kø til alléen, der kan strække sig ind på kirkegården, og derfor bliver der ikke direkte adgang til hverken kø eller kirsebærallé fra Støvnæs Allé. Find ruten på kortet her

Ensretning omkring Sortedams Sø og Peblinge Sø og på Christianshavns Vold

Der er ensrettet rundt om de indre søer: Sortedams Sø og Peblinge Sø samt på Christianshavns Vold ved stien langs Stadsgraven. Gå-retningen er ”med uret” ved søerne og på volden er gå-retningen fra Torvegade ned mod Langebro.

Følg med, når noget genåbner eller lukker ned

Vi opdaterer vores sider, lige så snart der kommer nyt, men hvis man søger viden om tiltag og anbefalinger eller søger gode råd, kan man benytte hjemmesiden www.coronasmitte.dk.
Det er de danske myndigheders fælles hjemmeside, med information, vejledning og viden om COVID-19.
Her kan man også se hvor der gælder skærpede regionale eller lokale tiltag.

Da Københavns Kommunes forskellige institutioner, anlæg og tilbud åbner gradvist i faser, og fordi genåbningen løbende bliver justeret for at sikre en fortsat kontrol med epidemien, kan man få den aktuelle og officielle udmelding på hjemmesiden Genåbning af Danmark (coronasmitte.dk) 

Se hvordan Covid-19 påvirker tilbud og services i Københavns Kommune

Københavns Kommune har samlet en fælles side, med de tilbud og services der lige nu er påvirkede eller helt ændrede af situationen og restriktionerne. Se derfor på: www.kk.dk/corona-kk, hvis dit spørgsmål handler om Københavns Kommune.

Hvad er et coronapas?

Et coronapas er dokumentation for én af følgende:
- Vaccination
- Negativ test
- Tidligere smittet

Husk også ID
- Offentlig udstedt identitetskort (så navnet på coronapasset kan kontrolleres)
Kontrol af coronapas og ID foretages af personale eller andre personer tilknyttet lokaliteten ved første naturlige kontakt efter ankomst.

Læs mere om coronapas på de danske myndigheders fælles corona-hjemmeside.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
- Børn under 15 år
- Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19-test
- Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test.

Hvad er en sognenedlukning?

Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet.
Det betyder blandt andet at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes.
Det omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter.
Derudover opfordres foreninger til også at aflyse udendørsaktiviteter i sognet.
De berørte foreninger får direkte besked.
Københavns Kommune orienterer løbende om op- og nedlukninger på hjemmesiden Sogne-nedlukning.

Københavns Kommune følger smitteudviklingen i byens 56 sogne tæt, så der hurtigt kan sættes ind med målrettet kommunikation til berørte brugere og borgere, hvis det er nødvendigt at lukke konkrete sogne - og tilsvarende ved genåbning.