Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Vi skal passe på hinanden. Derfor er der indført en række tiltag for brug af byen.

Senest opdateret 01. marts 2021 kl. 09:30

Alle indendørs kultur- og fritidsfaciliteter er lukkede

Alle kommunale indendørs faciliteter og øvrige indendørsarealer, hvor der udøves idræts-, forenings- aftenskole- og fritidsaktiviteter, holdes lukket for offentligheden. Lukningen varer foreløbig frem til og med den 5. april 2021.

Lukningen gælder alle Københavns Kommunes kulturhuse, biblioteker, idrætshaller, svømmehaller, foreningslokaler, skolehaller og sale mv.

Ikke kun de kommunale anlæg, men alle indendørs kulturinstitutioner er lukkede for offentligheden til og med den 5. april 2021. Det gælder teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, biografer, aftenskoler, biblioteker, daghøjskoler, træningscentre samt musik- og kulturskoler.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er alle lukkede til og med den 5. april 2021.
Hvis du har lånt bøger eller andre materialer på biblioteket, så er alle afleveringsfrister forlænget til 19. april 2021. Der opkræves ikke gebyr i perioden til og med den 5. april 2021.

For at understøtte kommunens studerende og forskere er Københavns Biblioteker ekstraordinært åbne for udlån og aflevering af reserverede materialer. Vær opmærksom på, at det kun gælder til undervisnings- og forskningsbrug. Tilbuddet kan derfor kun benyttes af studerende, elever og forskere til undervisnings- og forskningsbrug, og gælder kun afhentning og aflevering af reserveringer med tidsbestilling.

Svømmehaller

Alle Københavns Kommunes svømmehaller holder lukket til og med den 5. april 2021.

Indendørs idrætsanlæg

Alle Københans Kommunes indendørs idrætsanlæg er lukkede til og med den 5. april 2021.

Kulturhuse

Alle Københans Kommunes kulturhuse er lukkede til og med den 5. april 2021.

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Stadsarkivet og Københavns Museum er alle lukkede til og med den 5. april 2021.

De udendørs kulturinstitutioner

Øvrige udendørs kulturinstitutioner, som f.eks. Zoo, har også mulighed for at genåbne. Dog med et krav om, at man som besøgende skal fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel. Man er nødt til selv at kontrollere oplysningerne, inde på de enkelte steders/institutioners egne hjemmesider, og få de nyeste og opdaterede oplysninger, åbningstider og retningslinjer.

De udendørs foreningsaktiviteter

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer, men kun for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det betyder, at det kun gælder for idræts- og foreningsaktiviteter, der er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.

Det gælder dermed ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution.

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder derfor fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

De lempelser, som gælder for foreningslivet, kan du læse mere om på siden Information til foreninger om brug af faciliteter under corona.

Professionel idræt

Forsamlingsloftet på 25 gælder ikke for den professionelle idræt.
Og professionelle idrætsudøvere kan som de eneste fortsat anvende indendørsarealer til træning og kampe.
Tilskuere er ikke tilladt ved professionel idræt, f.eks. superligakampe.

Bemandede legepladser

Byens bemandede legepladser er åbne 8 - 16, med reduceret bemanding, og der arrangeres ingen aktiviteter. Du kan desværre heller ikke låne legesager, cykler mm.

Toiletter

Du kan bruge alle vinteråbne toiletter uden opsyn i byen. Her gælder de normale åbningstider.
Dertil holder tre toiletter med opsyn ved Rådhuspladsen, Nyhavn og Israels Plads ligeledes åbent, mens de øvrige toiletter med opsyn holdes lukket. Alle åbne toiletter rengøres hyppigere end normalt.

Ensretning omkring Sortedams Sø og Peblinge Sø og på Christianshavns Vold

Der er ensrettet rundt om de indre søer: Sortedams Sø og Peblinge Sø samt på Christianshavns Vold ved stien langs Stadsgraven. Gå-retningen er ”med uret” ved søerne og på volden er gå-retningen fra Torvegade ned mod Langebro.

Følg med, når noget genåbner eller lukker ned

Vi opdaterer vores sider, lige så snart der kommer nyt, men hvis man søger viden om tiltag og anbefalinger eller søger gode råd, kan man benytte hjemmesiden www.coronasmitte.dk. Det er de danske myndigheders fælles hjemmeside, med information, vejledning og viden om COVID-19.
Her kan man også se hvor der gælder skærpede regionale eller lokale tiltag.

Se hvordan Covid-19 påvirker tilbud og services i Københavns Kommune

Københavns Kommune har samlet en fælles side, med de tilbud og services der lige nu er påvirkede eller helt ændrede af situationen og restriktionerne. Se derfor på: www.kk.dk/corona-kk, hvis dit spørgsmål handler om Københavns Kommune.

Kontakt