Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker, hvordan du kan bruge byen

Senest opdateret  2. juli  2020  kl. 11:44

Idrætsanlæg

Nu kan du igen få adgang til kommunens idrætsanlæg, som fra uge 24 åbner gradvist. Vi anbefaler, at du orienterer dig på det specifikke idrætsanlægs hjemmeside, da åbning og regler omkring brugen af faciliteterne kan variere fra anlæg til anlæg. 

Du har tidligere kunnet finde information til foreninger her. Den information ligger nu på separat side, som du tilgår i højre side eller ved at klikke her.

Helt overordnet gælder dog følgende retningslinjer lige nu:

Lokalerne udstyres med oplysninger om max. deltagerantal inkl. tilskuere. Og lokaler kan underopdeles til flere aktiviteter, men aldrig mere end 1 person pr. 4 kvadratmeter

Omklædnings- og badefaciliteter kan desværre ikke benyttes, da vi planlægger efter, at flest muligt kan komme gennem anlæggene, og det kan vi kun, hvis man ikke kommer før og bliver efter aktiviteten.

Aktiviteter tilrettelægges så man kommer omklædt på starttidspunktet og forlader faciliteten senest 5 minutter før tiden udløber.

Når den ny sæson begynder, efter sommerferien, regner vi med at det meste er som det plejer.

For svømmehaller og friluftsbade gælder yderligere

  • Der skal foretages personlig afvaskning før brug
  • Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter
  • Der opsættes markering/skiltning i omklædning og bad for at overholde afstand- og antalskrav
  • Faciliteten forlades uden bad
  • Brugerne rengør kontaktflader efter hver brug

Langt de fleste svømmehaller åbner onsdag den 10. juni. Desværre skal Vesterbro Svømmehal have foretaget en reparation af nogle løse fliser, inden de kan genåbne om minimum 3 uger. I Tingbjerg skolehal, har et hærværk efterladt glasskår på bunden af bassinet, som en dykker skal fjerne inden genåbning. Hillerødgade Bad og Hal forventer at genåbne i begyndelsen af uge 25 – på grund af en defekt centralvarmepumpe. Bellahøj Svømmestadion er fortsat lukket pga. af renovering. Bellahøj Friluftsbad åbner lørdag den 18. juli.

Kulturhusene

Vores kulturhuse åbnede også dørene igen den 8. juni. Til at begynde med vil det være muligt at benytte mødelokaler og værksteder i alle kulturhusene. Og i det omfang det er muligt, vil de forskellige kulturhuse også åbne for de andre aktiviteter. Fordi kulturhusene er så forskellige i både faciliteter og muligheder, så skal man hente sin informationen om, præcis hvilke aktiviteter der åbner, på kulturhusenes egne hjemmesider. Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert. Det betyder, at der i første omgang kun er fri adgang til caféen i det enkelte kulturhus. Al anden aktivitet i kulturhusene kræver en forudgående reservation eller en aftale med husets medarbejdere.

Vi har, i Kultur- og Fritidsforvaltningen, forsøgt at være på forkant med foreningernes behov. Gennem den spørgeskemaundersøgelse vi har gennemført, mens det hele har været lukket, har vi fået nogle resultater, som vi lige nu arbejder på at få analyseret og gjort brugbare. Vi er glade for den interesse der har været for at give et besyv med, så vi kan levere nogle bedre ydelser til foreningslivet.

Kontaktpersoner i bydelene

Kultur Ø: Alexander Lehmann, IR4E@kk.dk

Kultur S: Thomas Bøgh, FF5B@kk.dk

Kultur V: Mikkel Simonsen, AL2G@kk.dk

Kultur N: Besar Rakipi, rakipi@kk.dk

Grøndal Multi Center: Nete Kruuse Mikkelsen, J06P@kk.dk

Aftalen om genåbning og Kulturministeriets retningslinjer

Den 6. juni indgik regeringen og alle partier i Folketinget en aftale om yderligere genåbning inden for idrætten og foreningslivet i Danmark, der sker som en del af den såkaldte fase 3 i genåbningen.
Af aftalen fremgår det bl.a., at partierne er enige om fra d. 8. juni at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.
Læs hele aftaleteksten for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

Kulturministeriet retningslinjer er offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside
Hent alle offentliggjorte retningslinjer på Kulturministeriets område.

Museer

Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Museum har åbent fra den 26. maj. For at overholde myndighedernes retningslinjer og sikre, at det er trygt at besøge museerne, vil der være en begrænsning i antallet af besøgende. Se mere info på museernes hjemmesider, hvor billetter også kan købes online.

Soppesøer og vandlegeplads

Vandlegepladsen i Fælledparken og byens 7 soppesøer bliver ikke fyldt med vand denne sommer. Smitterisikoen er for høj, da der ikke er klor i vandet som i svømmehallen. Da soppesøerne og vandlegepladsen ikke har den tekniske løsning til at kunne benytte klor, vil de derfor desværre ikke åbne denne sommer.

Biblioteker

Københavns Biblioteker er åbne. Det er nu muligt at låne fra hylderne, men stadig i et begrænset tidsrum på hverdage. Fra 8. juni er åbningstiderne på Københavns Biblioteker kl. 13–18 på alle hverdage. Lukket i weekenden.

Det er stadig ikke tilladt at tage ophold på biblioteket som for eksempel at sidde og læse eller arbejde. Der vil også fortsat være lukket for adgang til toiletter, print, kopi og scan, aviser og tidsskrifter, samt biblioteks pc’er. Du finder mere information om bibliotekernes genåbning her: bibliotek.kk.dk

Ensrettet fodgængertrafik om søerne

Efter ønske fra Københavns Politi ensrettes fodgængertrafikken rundt om søerne for at mindske smittefaren.

Følg skiltningen der er sat op.

Turistinformationen

Turistinformationen er lukket for fysisk fremmøde. Der vil blive besvaret telefonopkald og mails. 

Københavns Kommunes retningslinjer til honorarstøttede spillesteder og musikforeninger under COVID-19

Det er nu muligt, for modtagere af projekttilskud at beholde deres tilskudsmidler, selvom de aktiviteter, de har fået tilskud til, ikke kan afholdes pga. COVID-19. 
Det gælder for så vidt angår støtte fra Københavns Kommune i perioden 12. marts til 31. august 2020. Og fra Statens Kunstfond fra den 9. marts til den 8. juni 2020.
De dokumentationskrav tilskudsmodtagere skal opfylde for at kunne beholde tilskuddet, kan læses i ”Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond”.
Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/414

 

Kontakt