Sangkor på plejehjem

  • Kor på plejehjem
Synger du i et sangkor? Og mangler dit kor et sted, I kan øve i København? Lav et samarbejde med et af byens plejehjem.

Mange plejehjem i Københavns Kommune åbner deres døre for byens sangkor og stiller et lokale med klaver til rådighed, hvor dit sangkor kan mødes og øve. Til gengæld for lån af lokale giver dit kor plejehjemmets beboere nogle musikalske oplevelser ved for eksempel at give en koncert eller to for beboerne i form af en julekoncert, en påskekoncert, eller noget helt tredje. Det aftaler I med plejehjemmet – sammen med alt andet praktisk.

Det er gratis for både plejehjem og sangkor at være med i ordningen.

Kontakt