Søg

Visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Visitation til bl.a. hjemmepleje, plejehjem, hjælpemidler og handicapkørsel for dig, der er 65 år eller ældre.

Ønsker du at søge om hjælp eller støtte, skal du ringe til visitationen. Du vil i første omgang komme til at snakke med en visitator fra den del, der hedder ‘Borgerindgang - Råd og Vejledning’. Din pårørende, praktiserende læge eller hospitalet kan også kontakte visitationen på dine vegne.

Kontakt Borgerindgang - Råd og Vejledning

Borgerindgang - Råd og Vejledning

Krumtappen 2

2500 Valby

Telefontider

Mandag

08:00 - 15:00

Tirsdag

10:00 - 15:00

Onsdag

08:00 - 15:00

Torsdag

08:00 - 15:00

Fredag

08:00 - 15:00

Telefonen er lukket tirsdage i ulige uger mellem kl. 12:30 og 13:30.

Kontakt Borgerindgang - Råd og Vejledning, hvis du er 65 år eller ældre.

Er du under 65 år

Er du under 65 år, og vil du visiteres til pleje- eller ældrebolig, skal du kontakte Den Centrale Visitation.