Søg

Psykiatrienheden

Psykiatrienheden varetager sagsbehandling for borgere i i botilbud eller modtager hjemmevejlederstøtte i egen bolig. Enheden varetager også den opsøgende støttekontaktpersonsordning.

Enheden er ansvarlig for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud på psykiatriområdet.

Enheden har en åben borgermodtagelse på Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Kontakt Psykiatrienheden

Psykiatrienheden

Valdemarsgade 6

1665 København V

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 46
2200 København N
Telefon: 33 17 42 62

Åbningstid:

Mandag - fredag kl. 9-15

Telefontid:

Mandag - onsdag kl. 10-13

Torsdag kl. 11-13

Fredag kl. 10-13

Personlig henvendelse efter aftale

Valdemarsgade 6
1665 København V
Telefon: 33 17 68 96