Søg

Københavns Kommunes Ligestillingsenhed

Københavns Kommune etablerede i 2022 en ligestillingsenhed, der varetager den koordinerende indsats på kønsligestillingsområdet for alle københavnere.

Københavns Kommune har i flere år haft særlige indsatser målrettet kønsligestilling. Nu har Københavns Kommune etableret en ligestillingsenhed for at styrke arbejdet med kønsligestilling blandt københavnerne.

Ligestillingsenheden er organisatorisk placeret i Koncernservice under Økonomiforvaltningen og består af en teamleder og fire medarbejdere. Enheden arbejder på tværs af kommunens forvaltninger for at fremme ligestillingen blandt kommunens medarbejdere og byens borgere. Ligestillingsenheden opbygger ekspertise til at kvalificere kommunens kønsligestillingsindsatser, koordinerer tværgående initiativer og foreslår nye tiltag.

Kontakt Ligestillingsenheden

Københavns Kommunes ligestillingsenhed

Alle henvendelser om mangfoldighed, ligestilling og inklusion i Københavns Kommune kan rettes til Ligestillingsenheden på ligestilling@kk.dk