Sanktionsenheden

Åbningstider

Tirsdag 09:00 - 12:00
Torsdag 13:00 - 15:00
Sanktionsenheden i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sanktionsenheden har ansvaret for den administrative sagsoplysning i forbindelse med elevers ulovlige fravær i skolen og børns ulovlige fravær fra obligatoriske læringstilbud.

Sanktionsenheden kan træffe afgørelse om at standse familiens børnepenge (Børne- og Ungeydelse).