Forældrebetalingen

Telefontider

Mandag 10:00 - 13:00
Tirsdag 10:00 - 13:00
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag 10:00 - 13:00
Grundet regeringens tiltag i forbindelse med corona-virus kan du ikke fremmøde i vores borgermodtagelse. Du kan kontakte os pr. telefon og du kan søge om økonomisk friplads via kommunens hjemmeside www.kk.dk/priserogtilskud eller skrive til os på foraeldrebetaling@buf.kk.dk . Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
Giver dig svar på spørgsmål om betaling for anvendelse af dagtilbud.