Lån til beboerindskud

Du kan søge om lån til betaling af beboerindskud, hvis du flytter i alment boligbyggeri, ældrebolig eller bofællesskab i Københavns Kommune

Som lejer skal du typisk betale et beløb, når du flytter ind i en ny bolig.

Er boligselskabet et almennyttigt boligselskab, kaldes beløbet for et boligindskud. Hvis boligselskabet ikke er et almennyttigt boligselskab, kaldes beløbet et depositum.

Du kan søge om lån til betaling af beboerindskud, hvis du har fået tilbudt en bolig i:

  • Et almennyttigt boligbyggeri
  • En almennyttig ældrebolig
  • Et almennyttigt bofællesskab

Du kan ikke søge til andre boliger end disse.

Du kan kun søge om lån til betaling af depositum i et ikke almennyttigt boligselskab hvis:

  • Din flytning skyldes byfornyelse/sanering
  • Du er flygtning, og din opholdstilladelse er under tre år gammel

​Du skal bo i Københavns Kommune. Boligen skal også ligge i Københavns Kommune. Hvis boligen ligger i en anden kommune, skal du søge om lån i den kommune, du ønsker at flytte til.

 

Kontakt