Lån til beboerindskud

Du kan søge om lån til betaling af boligindskud, hvis du flytter i alment boligbyggeri, ældrebolig eller bofællesskab.

Som lejer skal du typisk betale et beløb, når du flytter ind.

Er boligselskabet et almennyttigt boligselskab, kaldes beløbet for et boligindskud. Beløbet kaldes et depositum, hvis boligselskabet er et ikke almennyttigt boligselskab.

Du kan søge om lån til betaling af beboerindskud, hvis du har fået tilbudt en bolig i:

  • Et alment byggeri
  • En almen ældrebolig
  • Et almennyttigt bofællesskab.

Du kan ikke søge til andre boliger end disse.

Du kan søge om lån til betaling af depositum i et ikke almennyttigt boligselskab hvis:

  • Din flytning skyldes byfornyelse/sanering
  • Du er flygtning, og din opholdstilladelse er under tre år gammel​.

​Du skal bo i Københavns Kommune, boligen skal også ligge i Københavns Kommune. 

Ligger boligen i en anden kommune, skal du søge om lån i den kommune du ønsker at flytte til.

 

Kontakt