Økonomisk hjælp til indsatte

Du kan søge økonomisk hjælp, hvis du er varetægtsfængslet eller afsoner en dom.
Søg hjælp til indsatte
Husk at have din NemID klar.

Du kan søge om støtte til boligudgifter ved afsoning i selvbetjeningsløsningen på denne side. Vær opmærksom på, at du skal have NemID for at kunne søge digitalt.

Du har også mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, printe det ud eller benytte blanketten nederst på siden og derefter sende det til os - du skal ikke bruge NemID til dette. 

Du kan blandt andet søge hjælp til:

  • løbende boligudgifter, hvis du ikke selv er i stand til at betale dem
  • opbevaring af bohave, hvis der ikke ydes tilskud til boligudgifter
  • og i særlige tilfælde hjælp til tøj i forbindelse med udgang eller løsladelse

Hvis du bevilges hjælp, overføres pengene som hovedregel direkte til dit boligselskab, eludbyder etc.

Kontakt