Det er en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver

Lovgivningen stiller store krav til de byggeansøgninger, kommunen modtager. Center for Bygninger kan desværre ikke hjælpe dig med at udforme din byggeansøgning. Vi anbefaler i stedet, at du kontakter en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri. En byggerådgiver kan hjælpe dig med din ansøgning og være med til at sikre, at den indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, så du undgår unødig ventetid i løbet af sagsbehandlingen. 

En byggerådgiver kan fx hjælpe med at:

  • Kategorisere dit byggeprojekt korrekt ud fra sit indgående kendskab til Bygningsreglementet og Byggeloven.
  • Vurdere om dit byggeri er dækket af krav i anden lovgivning, fx ved ombygning af fredet bygning eller miljøbeskyttelsesloven.
  • Tilpasse dit byggeprojekt, så du så vidt muligt undgår at skulle søge om dispensationer, da det kan være en tidskrævende proces.
  • Indhente erklæring fra certificeret brandteknisk rådgiver og/eller anerkendt statiker, hvis det er relevant.
  • Sikre at din ansøgning indeholder al nødvendig dokumentation.
  • Afklare om dit byggeprojekt afhænger af eventuelt vedtagne lokalplaner, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området, som du skal bygge i. 
  • Vurdere om eventuelle fredninger, servitutter og tinglysninger kan være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

På den måde kan en byggerådgiver hjælpe dig med at få din byggesag hurtigst muligt igennem.

Se oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere, samt anerkendte statikere på Bygningsreglementets hjemmeside.