Det er en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver

Lovgivningen stiller store krav til dit byggeri, også når du skal søge om byggetilladelse og færdigmelde dit byggeprojektet til kommunen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

En byggerådgiver kan hjælpe dig med, hvordan du skal udforme dit byggeri, og være med til at sikre, at din ansøgning og færdigmelding indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, så du undgår unødig ventetid i løbet af sagsbehandlingen.

En byggerådgiver kan fx hjælpe med at:

  • Afklare om dit byggeprojekt kræver tilladelse fra kommunen.
  • Vurdere om dit byggeri er omfattet af anden lovgivning, fx lov om bygningsfredning, miljøbeskyttelsesloven m.fl.
  • Vurdere hvordan kommuneplanen, og eventuelle lokalplaner, servitutter og tinglysninger kan have indflydelse på, hvad du kan få tilladelse til.
  • Tilpasse dit byggeprojekt, så du overholder lovgivningen og undgår at skulle søge om dispensationer.
  • Vurdere om dit byggearbejde skal indplaceres i en brandklasse, der kræver certificerede rådgivere.
  • Vurdere om dit byggearbejde skal indplaceres i en konstruktionsklasse, der kræver certificerede statikere.
  • Sikre at din byggeansøgning indeholder al nødvendig dokumentation for sagsbehandling.
  • Hjælpe dig med at udarbejde og indhente nødvendig dokumentation til din færdigmelding.

Kommunen kan desværre ikke rådgive dig om dit byggeri, eller hjælpe dig med at lave din byggeansøgning eller dokumentation. Vi kan heller ikke hjælpe dig med at vælge byggerådgiver.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Se om dit byggeri kræver byggetilladelse

Hvis dit byggeprojekt kræver certificerede rådgiver indenfor brand og konstruktioner

Se oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere, samt anerkendte statikere på bygningsreglementet.dk