Gravstenen er dit ansvar

  • (c) Ursula Bach og Københavns Kommune
Hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Københavns kirkegårde

Hvis en gravsten eller et monument på et gravsted er usikkert, er det indehaveren af brugsrettens ansvar inden for 6 uger at sikre monumentet. I perioden indtil monumentet er sikret, skal det tydeligt markeres som usikkert – fx med ’bolsjebånd’.

Hvis det er kirkegården, der konstaterer, at monumentet er usikkert, sørger kirkegården for, at monumentet markeres som usikkert, og at indehaveren af brugsretten så hurtigt som muligt får besked herom. 

Når et monument er usikkert, har indehaveren af brugsretten en frist på 6 uger til at sikre monumentet. Hvis indehaveren af brugsretten ikke får sikret monumentet inden for denne frist, sørger kirkegården for at monumentet lægges pænt ned med indskriften opad, hvilket sker på indehaveren af brugsrettens regning.

Er der en særlig risiko forbundet med monumentet – fx at det kan vælte ud på et åbent areal eller på anden måde udgøre en akut fare – skal der umiddelbart etableres en afspærring, og monumentet skal herefter lægges ned så hurtigt som muligt uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for henvendelser til indehaveren af brugsretten og dennes mulighed for selv at sikre monumentet. Indehaveren af brugsretten meddeles dette så hurtigt som muligt samt hvilke regler, der er i relation hertil.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.