Gravstenen er dit ansvar

  • ""
    (c) Ursula Bach og Københavns Kommune
Hvad du skal vide om gravsten og sikkerhed på Københavns kirkegårde

Usikre gravsten skal sikres inden for 6 uger

Hvis en gravsten på dit gravsted er usikker, er det dig som gravstedsejer (indehaver af brugsretten), der har ansvar for at sikre den. Det skal ske inden for 6 uger. I perioden indtil gravstenen er sikret, skal den tydeligt markeres som usikker – fx med advarselsbånd.

Hvis det er os, der konstaterer, at gravstenen er usikker, sørger vi for at markere den som usikker og giver dig besked så hurtigt som muligt. Hvis du ikke har sikret gravstenen inden for fristen på de 6 uger, sørger vi for at få lagt stenen pænt ned med indskriften opad. Det sker på din regning.

Er der en særlig risiko, skal det gå endnu hurtigere

Hvis der er en særlig risiko forbundet med gravstenen – fx at den kan vælte ud på et åbent areal eller på anden måde udgøre en akut fare – etablerer vi straks en afspærring og lægger gravstenen ned så hurtigt som muligt uden hensyntagen til de frister, der i øvrigt gælder for vores henvendelse til dig som gravstedsejer og for din mulighed for selv at sikre gravstenen. Vi giver dig i givet fald besked så hurtigt som muligt og orienterer dig også om dine rettigheder og pligter.

Hent sikkerhedsreglerne for gravsten her (pdf).

Kontakt