Søg

Graffiti

Som grundejer, andelsforening og boligforening er I selv ansvarlige for at holde facaden fri for graffiti.

Tre ting du selv kan gøre

Begræns adgangen til facaden

Du kan fx anlægge et blomsterbed, plante buske eller klatreplanter op ad facaden.

Et hegn foran muren kan også være en effektiv måde at forhindre adgang for graffitimalere.

Oplys facaden

Sørg fx for at oplyse din facade, når det er mørkt. En graffitimaler opgiver måske sit foretagende på grund af risikoen for at blive set.

Tegn abonnement på afrensning

Da Københavns Kommune ikke afrenser graffiti for private grundejere og heller ikke giver økonomisk støtte til det, anbefaler vi grundejere at tegne et abonnement hos et privat graffitiafrensningsfirma. 

Hvis graffitien fjernes hurtigt er erfaringen, at der er mindre sandsynlighed for, at den kommer igen.

Et abonnement indeholder typisk en førstegangsafrensning med imprægnering af din facade. Imprægneringen forhindrer spraymalingen i at trænge ind i murværket, og det vil derfor være nemmere at rense for graffiti efterfølgende.

Anmeld ulovlig graffiti

Males der graffiti på privat ejendom uden tilladelse fra ejerne eller på offentlige steder uden tilladelse fra kommunen, er det ulovligt og skal meldes til Københavns Politi.

Læs mere om forebyggelse af graffiti

På det kriminalpræventive råds hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du bedst undgår graffiti på din ejendom.

Giv et Praj

Her kan du give et praj, hvis du opdager huller i vejen, toiletter der er ude af drift, manglende snerydning eller andre problemer i byrummet.

Kontakt

Graffiti

Postbox 394

2300 København S