Nyt liv til jeres gård?

Læs mere her, hvis I ønsker en fælles gårdhave, eller hvis I allerede er i gang.

Hvert år forvandles nedslidte baggårde til fælles grønne gårdhaver i København. I kan læse mere om fornyelse af baggårde i folderen "Nyt liv til jeres gård".

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til jeres gårdhave, kan I henvende jer til gaardhaver@tmf.kk.dk