Renhold af byens fortove

Fortovsordningen er med til at holde København ren og pæn.

Fortovsordningen og facademeterordningen omfatter dele af Indre By og brokvartererne, hvor fortovene bliver renholdt mod betaling fra grundejerne for at sikre ensartet og regelmæssigt renhold. Københavns Kommune har pr. 1. januar 2019 udliciteret opgaven til NCC Danmark A/S. Københavns Kommune fører tilsyn med NCC samt private grundejere, der har fået dispensation fra ordningen.

På kortet herunder kan du se, om din gade er med i fortovsordningen. 

Ønsker du som grundejer ikke at være en del af fortovsordningen, kan du søge om dispensation.

Serviceniveau
Fortovene tilses en gang i døgnet og renholdes efter behov – som regel om morgenen eller om formiddagen. Efter renhold skal fortovet leve op til karakter 4 i skalaen for måling af snavs på fortove.

Kontakt