Kommunen kan overtage renholdet af dit fortov

Du kan som grundejer betale kommunen for at få fortovet gjort rent.

Normalt står kommunen for renhold af fortove ved ejendomme, som grænser op til offentlig vej. Vi kalder det fortovsordningen.

Det er muligt at ansøge om dispensation fra ordningen. Overordnet er der to kriterier, man skal opfylde:

Hele fortovsstrækninger mellem to sideveje eller en hel karré

Der skal være tale om en hel fortovsstrækning mellem to sideveje, dvs. fra hjørne til hjørne eller en hel karré.

Ved en fortovsstrækning mellem to sideveje er det også muligt at få dispensation for eventuelle fortovsstrækninger ned langs sidegaderne, som ligger i direkte sammenhæng med den fortovsstrækning som dispensationen dækker. Ved en hel karré forstås en eller flere sammenhængende ejendomme, som går hele vejen rundt og dermed danner en lukket kreds.  

Det er ikke et krav, at hele strækningen tilhører samme grundejer, blot at alle grundejere på strækningen ansøger om og får dispensation.

Søg om dispensation fra fortovsordningen

Renholdelsesniveauet skal leve op til kommunens standarder

Du skal påvise, at der vil blive opretholdt et renholdelsesniveau, som lever op til de standarder, kommunen har fastsat. For at sikre dette skal du bl.a. lave en renholdelsesplan, som skal fremsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Se kommunens karakterskala for renholdelse

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.