Søg

Tegningskrav til anlægsprojekter

Her finder du kravene til tegningsmateriale, når du arbejder med anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Under hver enkelt tegningstype finder du en kort information om, hvilke temaer tegningerne bør indeholde inkl. detaljeringsniveauet.

Tegningsindeling

Tegninger inddeles i strækninger efter Vejfortegnelsen. Delstrækninger efter behov.

Tegningsliste

Rådgiver udarbejder tegningsliste.

Eksempel på tegningsnummer: 2 7353-1 A6 (Model-/plantypenr_Vejstrækninger_evt. delstrækning_Fase).

Tegningsliste i word-format eller tegningsliste i pdf-format

Tegningskrav

Tegningskrav gældende fra 6. februar 2023.

OBS! Punkt 4 - Ledningsplan og punkt 25 - LER Indmåling er under revision.

Tegninger skal forsynes med:

  • Nordpil
  • Relevante vej- og stednavne

Redigerbart tegningshoved downloades herunder  (dwg/dgn-format) 

Redigerbart tegningshoved i dgn eller dwg format

Kontakt

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold