Søg

Cykeltaxa

Sådan søger du tilladelse til cykeltaxaholdepladser

Annoncering af cykeltaxaholdepladser 2021 er udsat

Annoncering af ansøgningsrunden til cykeltaxaholdepladser er udsat.

Det skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen pt. afventer en endelig tilbagemelding fra Transportministeriet omkring set-uppet for cykeltaxa-ordningen.

Om cykeltaxa ordningen

Hvad er rød og blå zone?

Der skelnes mellem rød zone (Indre by og Langelinje) og blå zone (Øvrig by)

Der gives kun tilladelse til rød zone en gang om året; i marts. Gentegninger af tilladelser har førsteret. Annonceringen vil fremgå her på siden, hvor der udbydes de ledige pladser, som ikke bliver gentegnet.

Der oprettes venteliste til de ansøgere, der ikke får en tilladelse i rød zone.

Der gives tilladelse til blå zone hele året. Der er ingen begrænsninger for antal tilladelser vi giver i blå zone.

Hvor må jeg samle kunder op i min cykel?

I rød zone og på Langelinie må du kun medtage kunder fra de cykeltaxaholdepladser, som kommunen har anvist.

I blå zone må du samle kunder op, under hensyntagen til almindelig færdsel og naboer.

Det er i hele byen er det tilladt at afhente passagerer, som har bestilt en cykeltaxa til en bestemt adresse. Du må også gerne samle passagerer op fra fortovet, mens cykeltaxaen er i fart, hvis det ikke er til gene for den øvrige færdsel.

Der må under ingen omstændigheder tage kunder i din cykel fra vejbane eller cykelsti eller på steder:

  • Der tvinger passagerer og fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol eller lignende ud på vejbane eller cykelsti.
  • Der blokerer færdselsarealet eller forhindrer adgang til butikker, restauranter, gadedøre, udstillingsvinduer m.m.
  • Der blokerer tilgængeligheden og ganglinjer for synshandicappede.

Kørslen skal altid være i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser. Du skal eksempelvis trække cyklen på gågader og fortov.

Vær derudover opmærksom på, at mange parkeringspladser samt parker og strandparker ikke er offentlige, men ejes privat. Ønsker du at stille din cykeltaxa her, skal du derfor også have tilladelse fra grundejeren.

Er der særlige krav til min cykel?

Cykeltaxaen skal være indrettet med siddeplads til passagererne. Ud over føreren, der kører cyklen, må der max være to voksne og to børn under 8 år med på cyklen.

Cykeltaxaen skal altid fremstå ordentlig og renholdt.

Der tillades ingen form former for hjælpemotor på din cykeltaxa.

Der må ikke spilles musik på cykeltaxaen, da det kan være til gene for kunder og forbipasserende. Du må ikke råbe efter kunder fra cykeltaxaen.

Du har selv ansvaret for og skal sikre, at cykeltaxaen er lovlig, egner sig til persontransport og er i forsvarlig stand.

Hvordan ansøger jeg?

Tilladelsen opnås ved digital ansøgning her på siden.

Efter sagen er behandlet, kan tilladelsen hentes ved personligt fremmøde i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter.

Njalsgade 13
2300 København S
Mandage mellem kl. 13:00 og 15:00.

Husk at medbringe:

  • Pas eller andet billede ID
  • Sygesikring eller CVR-bevis
  • Dokumentation på nuværende danske opholdsadresse

Tilladelsen er personlig og der udstedes kun en tilladelse pr. person. Enten tilknyttet CPR-nummer eller CVR-nummer med personlig identifikation.

Der bliver sat billede på tilladelsen.

Du får tilladelsen med det samme, med mindre din sag kræver yderligere sagsbehandling, så må du påregne op til 3 ugers sagsbehandlingstid.

Hvor længe gælder tilladelsen?

Tilladelser til cykeltaxa gælder fra 1. januar til 31. december samme år.

Tjek altid din tilladelse. Det står i din tilladelse hvor længe den er gældende. Det er dit eget ansvar at søge om fornyelse, når den udløber.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her på siden, så får du besked, når det er tid til at søge om gentegning og når der ud udbydes tilladelser i rød zone.

Hvad koster det?

Det er gratis at få tilladelse til cykeltaxa i Københavns Kommune.

Men det er et krav, at du har en tilladelse og at du følger vores vilkår, før du må søge hyre.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Din tilladelse skal sidde synligt på vognen, da Københavns Politi og Københavns Kommunes til hver en tid skal kunne se tilladelsen. 

Når du får tilladelse til at søge hyre med din cykeltaxa, forpligter du dig til at efterkomme alle instruktioner fra Politiet og Københavns Kommune.

Københavns Kommune lægger stor vægt på, at byens cykeltaxaer har et højt serviceniveau over for kunderne, og folk med tilladelse til at bruge kommunens arealer respekterer og behandler konkurrenter og andre brugere af vejen ordentligt.

Forretningsdriften fra cykeltaxaer skal følge den gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv. Som indehaver af en tilladelse, har du selv ansvaret for at gøre dig bekendt med disse regler, samt for at indhente nødvendige tilladelser, forsikringer mv.

Tilbagekaldelse af tilladelse

Københavns Kommune kan helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse, eller ændre vilkårene, hvis vi skønner det nødvendigt af hensyn til færdslen eller vej- og/eller parkarealets brug.

Københavns Kommune kan tilbagekalde tilladelsen, hvis det konstateres, at du ikke overholder vilkårene.

Hvorfor skal jeg have en tilladelse?

Du skal altid have en tilladelse, før du må stille ting på kommunens areal, uanset om det er en cykeltaxa eller et pariserhjul. 

Læs vilkår for cykeltaxaer

Kontakt

Gadesalg

Njalsgade 13

Postboks 457

København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00